Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SYLWESTER STAFIEJ"

Porównanie dwóch systemów klimatyzacji budynku biurowego


  W artykule przedstawiono i porównano dwa systemy klimatyzacji budynku biurowego. Pierwszy z nich to system z agregatem wody lodowej wraz z klimakonwektorami kasetonowymi, natomiast drugi to system z klimatyzatorami typu DVM (Digital Variable Multi) ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF).1. System ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) System VRF (Variable Refrigerant Flow) ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego ma możliwość regulacji przepływu tego czynnika w zależności od zapotrzebowania na chłód lub ciepło klimatyzowanego obiektu. Wydajność chłodnicza lub grzewcza jest dopasowywana do rzeczywistych, występujących w danej chwili warunków eksploatacji. Regulację wydajności chłodniczej i cieplnej umożliwia zastosowany w jednostce zewnętrznej inwerter, który steruje napięciem, prądem i częstotliwością zasilania sprężarki klimatyzatora, dzięki temu możliwa jest liniowa zmiana prędkości obrotowej wału sprężarki, a zatem i wydajności urządzenia. Gdy urządzenie ochłodzi lub ogrzeje pomieszczenie do wymaganej temperatury, inwerter zaczyna precyzyjnie regulować wydajność w celu utrzymania zadanej temperatury [3]. Układ VRF umożliwia jednoczesną pracę jednostek w trybie grzania i chłodzenia. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej elektroniki (np. elektroniczne zawory rozprężne) uzyskuje się znaczne oszczędności energii. Systemy ze zmiennym przepływem są kompatybilne. Umożliwiają dowolną konfigurację jednostek wewnętrznych oraz są systemami modułowymi, czyli mają możliwość połączenia jednostki zewnętrznej z jednostkami wewnętrznymi.Dzięki technicznym opracowaniom firmy Copeland powstał system typu VRF o nazwie DVM (Digital Variable Multi). System klimatyzacji DVM jest nową generacją klimatyzatorów Samsung w wielostrefowych systemach modułowych. Nazwa systemu związana jest z zastosowaną sprężarką Digital Scroll o regulacji wydajności w zakresie od 10 do 100%, co umożliwia zasilanie wielu jednostek wewnętrzn[...]

 Strona 1