Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Rzymyszkiewicz"

Rozwój i stan przemysłu sodowego na świecie z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska DOI:10.15199/62.2018.3.2


  Węglan sodu, dostępny na rynku jako soda (lub soda kalcynowana), jest ważnym produktem o zasięgu światowym, a jego szerokie zastosowanie stwarza realne możliwości zwiększenia popytu. Z tego powodu światowa produkcja sody zajmuje istotne miejsce na mapie przemysłu nieorganicznego. W warunkach przemysłowych soda wytwarzana jest różnymi metodami. Ze względu na pochodzenie surowca można je podzielić na metody syntetyczne, które stanowią ok. ¾ produkcji, i metody naturalne (wykorzystujące surowce naturalne), stanowiące ok. ¼ podaży światowej. Przedstawiono wiodące metody produkcji sody oraz jej wykorzystanie i aspekty ekonomiczne. Podano wiele chemicznych, ekonomicznych i inżynierskich danych oraz informacji dotyczących produkcji sody tymi metodami. Podano także kompleksowe informacje na temat światowego rynku sody otrzymywanej metodą syntetyczną, jej aspektów środowiskowych i produkcyjnych, a także szans rozwoju. Celem pracy było opisanie światowej produkcji sody i jej aspektów ekonomicznych, ekologicznych i przemysłowych. Produkcja sody jest jedną z najważniejszych na świecie gałęzi ciężkiego przemysłu nieorganicznego. Soda jest surowcem dla wielu branż przemysłowych oraz produktem powszechnie stosowanym w gospodarstwach domowych. Soda jest białym, krystalicznym, higroskopijnym proszkiem i w zależności od metody wytwarzania1) otrzymuje się produkt o gęstości 560-1250 kg/m3. Soda syntetyczna Przed pojawieniem się i rozwojem procesów przemysłowych sodę otrzymywano ze źródeł naturalnych. Produkowana z popiołów niektórych roślin lub wodorostów znana była już w starożytności2). Historycznie sodę syntetyzowano w procesie Leblanca, wykorzystując reakcje (1)-(3)3, 4): 2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl (1) Na2SO4 + 4C → Na2S + 4CO (2) Na2S + CaCO3 → Na2CO3 + CaS (3) Główną wadą tego procesu było oddziaływanie na środowisko poprzez emisję dużych ilości gazowego chlorowodoru i stałych odpadów w [...]

 Strona 1