Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Poręba"

Zastosowanie miedziowych kompleksów chlorofilu jako barwników naturalnych DOI:10.15199/62.2019.5.6


  Powrót do barwników naturalnych w produktach codziennego użytku jest coraz bardziej powszechny, zwłaszcza w przypadku produktów mających bezpośredni kontakt z człowiekiem. Jest to wynikiem większej świadomości społeczeństwa w kwestiach ochrony zdrowia, ale również poszukiwań konkurencyjnych produktów przez producentów. Dotyczy to głównie produktów spożywczych, produktów dla dzieci i kosmetyków. Prowadzone są prace nad wykorzystaniem barwników naturalnych w rozmaitych dziedzinach, w tym w zastosowaniach specjalnych, w diagnostyce lekarskiej, mikroelektronice, technologiach fotowoltaicznych oraz nowoczesnych metodach terapii medycznej.Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników produkty spożywcze, kosmetyczne, perfumeryjne i zabawki dla dzieci podlegają szczególnym przepisom określającym rodzaje barwników dopuszczonych do barwienia żywności1, 2). W art. 8 rozporządzenia1) określono, że dopuszczone do barwienia żywności barwniki mogą nadawać barwę żywności pierwotnie bezbarwnej, przywracać barwę utraconą w czasie przetwarzania, przechowywania, pakowania i dystrybucji oraz mogą sprawiać, że żywność jest bardziej atrakcyjna pod względem wizualnego odbioru, z zastrzeżeniem (art. 6 rozporządzenia1)), że nie wpływają one na charakter, istotę i jakość żywności w sposób, który wprowadzałby w błąd konsumenta oraz nie mogą być stosowane w celu ukrycia skutków wykorzystania wybrakowanych surowców1, 3). W przypadku kosmetyków obowiązuje rozporządzenie4), w którym określono, że barwniki użyte w kosmetykach są substancjami przeznaczonymi wyłącznie lub głównie do barwienia produktu kosmetycznego, całego ciała lub niektórych jego części, przez absorpcję lub odbicie światła widzialnego. Zgodnie z przepisami za barwniki uważa się również prekursory barwników oksydacyjnych stosowanych w farbach do włosów. Wykaz 153 dozwolonych barwników zawarto w załączniku IV do rozporządzenia4). W wykazie tym znajduje się wiele barwników naturalnych pochodzenia roś[...]

 Strona 1