Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Rybakowski"

ANALIZA PORÓWNAWCZA SYMULACYJNYCH METOD OCENY WYDAJNOŚCI SIECI 5G WYKORZYSTUJĄCEJ ANTENY KIERUNKOWE ZE STEROWANĄ WIĄZKĄ DOI:10.15199/59.2018.6.36


  1. WSTĘP Międzynarodowe instytucje standaryzacyjne opracowują wymagania dla kolejnej generacji globalnego systemu radiokomunikacji ruchomej. Organizacja 3rd Generation Partnership Project (3GPP) w szybkim tempie przygotowuje specyfikację dla systemu New Radio (NR), którego pierwsza wersja została zatwierdzona w grudniu 2017 roku i weszła w skład tzw. Release-15. W tym samym czasie International Telecommunication Union (ITU) pracuje nad wymaganiami dla systemu International Mobile Telecommunications 2020 (IMT-2020), którego pierwsza wersja jest przewidziana na pierwszy kwartał 2020 roku. Zarówno NR, jak i IMT-2020 są odpowiednikami systemu, który znany jest, jako 5G. Jednymi z najważniejszych wyróżników systemu 5G są wykorzystanie anten kierunkowych o dużej i bardzo dużej kierunkowości oraz możliwość pracy w zakresie fal milimetrowych (30GHz-300GHz). Anteny o dużej kierunkowości wykorzystywane będą w zakresie fal milimetrowych oraz w niższych zakresach częstotliwości poniżej 6GHz w technice Massive MIMO. Technologie te wymagają nowego podejścia w modelowaniu symulacyjnym zjawisk propagacyjnych. Przede wszystkim konieczne jest użycie modelu kanału radiowego, który odzwierciedla parametry statystyczne rozchodzenia się fal milimetrowych w typowych środowiskach, a także właściwe zamodelowanie wpływu, jaki na te parametry mają charakterystyki anten kierunkowych oraz zastosowana technika sterowania wiązką (beamforming). O ile pierwszy z czynników, czyli model kanału np. [1] lub [6], a właściwie jego część odpowiadająca za tłumienie mocy sygnału radiowego, jest uwzględniony w większości przeprowadzanych badań symulacyjnych, o tyle wpływ charakterystyk antenowych jest modelowany tylko częściowo. To częściowe modelowanie polega na uwzględnieniu wyłącznie zysku mocy sygnału radiowego wprowadzanego przez charakterystykę antenową na kierunku między nadajnikiem a odbiornikiem. W dalszej części artykułu przedstawione są wyniki badań[...]

WYDAJNOŚĆ STACJONARNEJ RADIOWEJ SIECI DOSTĘPOWEJ SYSTEMU 5G PRACUJĄCEJ NA FALACH MILIMETROWYCH W ŚRODOWISKU PODMIEJSKIM DOI:10.15199/59.2019.6.11


  Oczekuje się, że rynek stacjonarnego radiowego dostępu do Internetu poprzez system telekomunikacji mobilnej piątej generacji (5G) wzrośnie gwałtownie w najbliższych latach, przyjmując tempo wzrostu średnio nawet około 97% w latach 2019-2026 [1]. Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost rynku stacjonarnego dostępu radiowego 5G jest rosnący popyt na szybką łączność z Internetem dla gospodarstw domowych przy znacznie mniejszych kosztach budowy sieci niż dostęp światłowodowy typu FTTH (Fiber To The Home). Dostęp radiowy jest w szczególności atrakcyjny dla obszarów podmiejskich, czy miejscowości o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie wysokie koszty budowy sieci światłowodowej praktycznie uniemożliwiają dostęp do szerokopasmowego Internetu. Obecnie realizowany dostęp radiowy w tych obszarach bazujący miedzy innymi na systemach telekomunikacji mobilnej trzeciej i czwartej generacji (3G/4G), czy bezprzewodowych sieciach lokalnych (Wireless Local Access Network, WLAN) rozwiązuje ten problem częściowo, ponieważ nie oferuje takich wydajności, jaka jest możliwa dzięki dostępowi światłowodowemu. Standard 5G dzięki użyciu nowych zakresów częstotliwości na falach milimetrowych (24/28 GHz, 39 GHz) umożliwia szerokopasmowy dostęp radiowy (szerokość pasma częstotliwości do 800/1000 MHz), który może konkurować z łączem światłowodowym, jeżeli chodzi o pojemności sieci przy znacznie niższych kosztach inwestycji. Szerokie pasmo częstotliwości dostępne na falach milimetrowych obiecuje bardzo duże szybkości transmisji, jakkolwiek trudne warunki propagacji fal radiowych na tych częstotliwościach, takie jak duże straty mocy w wolnej przestrzeni, duże straty dyfrakcji, duże tłumienie fali radiowej przy transmisji przez przeszkody i wpływ propagacji wielodrogowej muszą zostać przezwyciężone. Analiza budżetu energetycznego łącza radiowego z zastosowaniem dużych układów antenowych o wysokiej kierunkowości z analogowym sterowaniem wiązki (analog beamf[...]

THE REQUIREMENTS AND DESIGN CHALLANGES FOR NEXT GENERATION BASE STATIONS FOR 5G WIRELESS SYSTEMS DOI:10.15199/59.2017.6.8


  Wireless communication evolves from generation to generation by developing various key technologies, strategies, and principles to handle challenges arising therein. The dramatic growth in the number of smartphones, tablets, wearables, and other data-consuming devices, coupled with the advent of enhanced multimedia applications, has resulted in a tremendous increase in the volume of mobile data traffic. According to industry estimates, this increase in data traffic is expected to continue in the coming years and around 2020 cellular networks might need to deliver as much as 100-1000 times the capacity of current commercial cellular systems [1]. Therefore the attention of the mobile research community is now shifting towards what will be the next set of innovations in wireless communication technologies, which we will refer to collectively as 5G (fifth-generation technologies). Given a historical 10-year cycle for every generation of cellular advancement, it is expected that networks with 5G technologies will be deployed around 2020 [1]. The 5G networks will consist of different network elements but still as in the previous cellular technologies the base station is the main important node with many tasks and responsibilities. In the paper we discuss the main requirements of next generation (5G) base stations and emphasize the design challenges set by new 5G technologies. 2. 5G USE CASES AND MAIN REQUIREMENTS AND CHALLENGES FOR 5G RADIO NETWORKS It is envisioned that new technology and future services will have significant influence on societies, transforming the ways they function. Exact services and ways are not defined and most of them are to be invented in coming years. Yet, we can try to imagine which drivers and demands will have impact on development of these services and use cases. Therefore, telecom community is making an effort of categorizing and defining most probable future use cases in order to properly addre[...]

Heterogeneous Cellular Networks - Challenges and Solutions in Today's and Future Systems Heterogeniczne sieci komórkowe dziś i jutro - wyzwania i rozwiązania


  An unseen growth of data demand is a fact. Global consumption of mobile data offered through Mobile Broadband (MBB) connectivity is growing from one year to another exponentially (see Figure 1 below) - reasons being the proliferation of smartphones and mobile applications leading to a significant increase in data requirements per user.In fact, predictions estimate that concentrated traffic in city areas will reach 1000x more traffic then nowadays by 2020 [1]. It is clear that part of this growth is made and will be made possible through the availability of more spectrum and through the usage of more sophisticated transceiver schemes e.g. based on multi-antenna techniques, but it is also apparent that the most straightforward and important lever to more capacity per area is to increase the number of base stations per area. Hence, mobile network operators are currently complementing their existing socalled macro base stations with base stations that typically use a lower transmit power to cover smaller traffic hotspots. We refer to such a mixture of different base station types and technologies as a Heterogeneous Network (HetNet). It provides the most cost-effective, scalable and flexible way to address the needed demand. Macro base stations are essential for providing the coverage but small cells are much more effective to supply capacity in urban hotspot areas. From a Mobile Network Operator perspective deployment of new cells in order to meet the growing requirements implies that each new cell has to have a low cost of ownership. This requirement can be satisfied only through small cells. Additionally, new macro cells are not always possible to be deployed in a given urban landscape. Hence, Heterogeneous Networks are the response to growing data demand. Challenge s Changing the legacy homogenous Radio Access Network into a heterogeneous network by deploying small cells, in the sequel also referred to as low power nodes (LPNs)[...]

 Strona 1