Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Shin-ichi AOQUI"

Study of 6 electrodes gliding arc discharge configuration

Czytaj za darmo! »

Experimental results of the I-V characteristics of the 6 electrode gliding arc discharge are presented. As a power system two 3-phase transformers were used instead of sixth-phase transformer. Power and energy in the two-, three- and six electrodes reactor were measured and photographs of the discharge development by high speed camera were detected. Streszczenie. Przedstawiono badania charakterystyk prądowo-napięciowych ślizgającego się wyładowania łukowego w konfiguracji 6 elektrodowej. Jako układ zasilania wykorzystano dwa transformatory trójfazowe. Mierzono moc i energię wyładowania w układzie dwu-, trzy- i sześcioelektrodowym oraz rejestrowano rozwój wyładowania za pomocą szybkiej kamery. (Badania ślizgającego się wyładowania łukowego w konfiguracji 6-elektrodowej). Keywords : gliding arc, non-thermal plasma, 6 electrodes AC discharge Słowa kluczowe: ślizgający się łuk elektryczny, plazma nietermiczna, 6. elektrodowe wyładowanie zmiennoprądowe Introduction At present, processing of exhaust hazardous gases is a top priority for environmental protection engineering. Plasma techniques has been used for purification of the exhaust gases pollution. Among them Inductively Coupled Plasma (ICP) is suitable technique for a decomposition of polluted gases, and therefore, it is used widely. Gas pollutants and organic matter are almost completely decomposed in the high temperatures (5000-20000)K of inductively coupled plasma and equipment is quite simple, but large amount of electric power is required to maintain [...]

Application of optical wave microphone to gliding arc discharge

Czytaj za darmo! »

In this paper, principle and application of a novel method of an optical wave microphone to gliding arc discharge were introduced. The optical wave microphone is based on Fraunhofer diffraction, which can identify slight refractive index change of atmosphere after each discharges. Simultaneous measurement of applied voltage, discharge current and optical wave microphone for an arc discharge was carried out. Streszczenie. Przedstawiono podstawy nowej metody wykorzystującej mikrofon optyczny w zastosowaniu do ślizgającego się wyładowania łukowego. Metoda bazuje na dyfrakcji Fraunhofera i pozwala wyznaczyć zmiany współczynnika załamania światła w powietrzu po wyładowaniu elektrycznym. Zmierzono napięcie, prąd i falę optyczną wyładowania łukowego (Zastosowanie mikrofonu optycznego do ślizgającego się wyładowania łukowego). Keywords: gliding arc discharge, light-sound interaction, Fraunhofer diffraction, optical wave microphone. Słowa kluczowe: ślizgające się wyładowanie łukowe, interakcje światło-dźwięk, dyfrakcja Fraunhofera, mikrofon optyczny Introduction Application of gliding arc discharge to gas treatment has been progressed [1-5]. We have investigated multiphase gliding arc discharge systems for industrial application. In addition, basic characteristics such as voltage-current property, energy efficiency, optical emission and movement of arc have been studied using single phase gliding arc discharge system. We have also focused on evaluation of sound or shock wave emitted after an pulsed discharge for surface and gliding arc discharges from practical and energetic point of view [6-11]. In this field, conventional condenser microphones have been used to detect sound or ultrasonic wave after discharge, however they have limitation for detectable frequency and geometry, which made it impossible to reveal relationship between a discharge and sound caused by the discharge. In this work, we introduce a new optical method of an optical[...]

Analysis of Discharge Sound and I-V Characteristic on Gliding Arc Discharge DOI:10.15199/48.2016.06.23

Czytaj za darmo! »

W celu analizy złożonego mechanizmu niehomogenicznego przestrzennie i czasowo wyładowania ze ślizgającym się łukiem przeanalizowano charakterystyki prądowo-napięciowe oraz dźwiękowe. Do celów badawczych zaproponowano nową metodę - mikrofon optyczny, który umożliwił obserwację fali ciśnieniowej powstałej po pojedynczym wyładowaniu w powietrzu. (Analiza charakterystyk prądowo-napięciowych i dźwiękowych w wyładowaniu ze ślizgającym się łukiem) Abstract. Electrical and sound characteristics of gliding arc have been taken to analyze and discuss the discharge mechanism, which is very complex due to the plasma non-uniformity in space and time. New technique of optical wave microphone was introduced to observe generation of compressional wave after one pulsed discharge in air. Słowa kluczowe: wyładowanie ze ślizgającym się łukiem, mikrofon optyczny Keywords: gliding arc discharge, optical wave microphone Introduction Plasma-chemical applications such as exhaust gas cleaning, disinfection or decontamination, organic compounds' decomposition and nanomaterials' production require high electron temperature and density but also low gas temperature [1-8]. However, conventional thermal plasma or non-thermal plasma generators can barely satisfy these conditions simultaneously. Gliding arc discharge allows on concurrent formation of both states of plasma: thermal and non-thermal one [9-17]. The gliding arc discharge starts from arc at the shortest gap between two divergent electrodes and it glides along gas flow. The arc cannot maintain when its length exceeds critical value and then transition from thermal to non-thermal plasma occurs. These processes are repeated periodically. This transitional discharge is very attractive but it is also non-uniform in time and space. Therefore, fundamental investigations, especially on frequency analysis of discharges and system optimization for electrode material, geometry of electrodes, frequency of power s[...]

Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone

Czytaj za darmo! »

We apply the new method to examine electric discharge sound using Fraunhofer diffraction effect of visible laser beam. This new system is called the optical wave microphone and is very useful for the detection of sound wave without disturbing the sound field. Applied voltage, current and the electrical discharge sound of Coplanar DBD (Dielectric Barrier Discharge) are measured, and the fundamental relationship between the discharge and the acoustic properties is examined. The Fast Fourier Transform (FFT) is applied to discriminate the acoustic sound of the Coplanar DBD discharge and the dominant frequency components. Streszczenie. Praca przedstawia nową metodę analizy dźwięku wyładowania elektrycznego przy użyciu efektu dyfrakcji Fraunhofera wiązki światła laserowego w widzialnym zakresie widma. Zaproponowane rozwiązanie zostało nazwane mikrofonem optycznym. Jest ono szczególnie korzystne przy detekcji fali dźwiękowej gdyż nie dochodzi wtedy do zaburzeń pola dźwiękowego. Zmierzono prąd, napięcie i dźwięk podczas barierowego wyładowania elektrycznego i dokonano analizy podstawowych zależności między parametrami wyładowania i właściwościami akustycznymi, do których opracowania wykorzystano algorytm szybkiej transformacji Fouriera. (Widmo akustyczne plazmy o ciśnieniu atmosferycznym użytej jako mikrofon optyczny) Keywords: electric discharge, sound signal, laser light diffraction, optical wave microphone. Słowa kluczowe: wyładowanie elektryczne, sygnał dźwiękowy, dyfrakcja światła laserowego, mikrofon optyczny. 1. Introduction Dielectric barrier discharges are very attractive for industrial applications because they can provide nonequilibrium plasma conditions at atmospheric pressure. Traditionally used for industrial ozone production, DBD have been focused on other practical applications such as surface treatment, pollution control (including the removal of the environmental pollutants such as NOx, SOx, VOCs), large area flat plasma disp[...]

 Strona 1