Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Leszek WOŹNY"

Electrical electrodes of Ni-Me (Me=Ag, Mo, Cu) on YBa2Cu3Ox surface

Czytaj za darmo! »

The quality of metallic electrodes affects the measured critical temperature Tc and critical current Ic of high-temperature ceramic superconductors. In this paper the YBa2Cu3Ox system with thin metallic film mono- and bi-layer conductors as a current and voltage electrodes is described. The influence of contact layer systems Ni-Cu, Ni-Ag and Ni-Mo on critical temperature and current density was examined. The simple model of physical phenomena in superconductor-metal interlayer has been presented. Streszczenie. Jakość wykonania metalicznych elektrod ma istoty wpływ na mierzone wartości temperatury krytycznej Tc i prądu krytycznego Ic ceramicznych nadprzewodników wysokotemperaturowych. W pracy przedstawiono wyniki badań elektrod dwuwarstwowych. Elektrody te wykonano w celu poprawienia właściwości elektrod niklowych. Zastosowano rozpylanie magnetronowe z odpowiednich targetów w połączeniu z parowaniem próżniowym. (Kontakty elektryczne z Ni-Me (Me=Ag, Mo, Cu) na powierzchni YBa2Cu3Ox). Keywords: superconductor; resistivity; metallic electrodes. Słowa kluczowe: nadprzewodnik; rezystywność; metaliczne elektrody. Introduction The main technological problem for high-current applications of ceramic superconductors is to prepare the metallic contacts on the surface of superconducting material. These contacts being the current electrodes should be characterized by very good mechanical properties and low resistance. Such features allow to avoid a drop of a basic superconducting parameters, such as critical temperature Tc and critical current density jc. Highquality electrodes also enable the development of highcurrent practical applications of a new ceramic superconducting materials. There are many requirements for current (and voltage) electrodes deposited on surface of ceramic hightemperature superconductor. The resistance of electrical contact should be as low as possible to avoid the heat generation during high currents flow. The thermal [...]

 Strona 1