Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Woźny"

REALIZACJA STEROWNIKA SYSTEMU LOKALIZACYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM MINIKOMPUTERA RASPBERRY PI 3 DOI:10.15199/59.2018.6.10


  1. WSTĘP Informacja o lokalizacji obiektów i osób wewnątrz pomieszczeń jest coraz częściej wykorzystywana w różnych sferach życia. Przykładem takich zastosowań są systemy wsparcia osób starszych. Pomagają one w odnajdywaniu przedmiotów oraz umożliwiają określanie parametrów i tras przemieszczania się osób. Informacje lokalizacyjne są wykorzystywane do oceny aktywności osób starszych oraz do diagnostyki osób z demencją. Określenie tras ruchu osób pozwala na detekcję i przerwanie błądzenia (cyklicznego przemieszczania się osoby po tej samej trasie), które jest jednym z objawów demencji. Przykładem takiego wykorzystania wyników lokalizacji jest system realizowany w ramach projektu IONIS [1][2]. Kluczowym elementem architektury systemu lokalizacyjnego jest sterownik, którego zadaniem jest organizacja pracy całego systemu a także wyznaczanie lokalizacji na podstawie wyników pomiarów dostarczanych przez węzły systemu. Ze względu na dużą ilość przetwarzanych informacji oraz potrzebę jej ochrony przed dostępem osób niepowołanych, w systemie IONIS założono lokalizację sterownika w mieszkaniu osoby monitorowanej. Takie rozwiązania sprawia, że istotne stają się niewielkie rozmiary urządzenia oraz jego mała energochłonność. W przypadku systemu IONIS, z założenia, liczba lokalizowanych obiektów jest relatywnie mała (nie przekracza 10). Powoduje to istotne ograniczenie wymaganej mocy obliczeniowej sterownika w porównaniu ze sterownikami systemów przetwarzających dane setek lub tysięcy obiektów. Postęp w dziedzinie mikrokontrolerów sprawia, że realizacja funkcji sterownika staje się możliwa w prostych układach minikomputerowych zbudowanych z wykorzystaniem mikroprocesorów ARM (np. Rasperry Pi czy BeagleBone). W rozwiązaniach komercyjnych oprogramowanie sterujące pracą systemu [3] jest zazwyczaj instalowane na komputerach klasy PC. W referacie przedstawiono sterownik systemu lokalizacyjnego zrealizowanego z wykorzystaniem modułu mi[...]

 Strona 1