Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT LISZKA"

Nowe rozwiązania konstrukcyjne krystalizatorów ze strumienicą zasilaną sprężonym powietrzem w technologii recyklingu fosforu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dwa nowe rozwiązania konstrukcyjne krystalizatorów z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny wymuszaną strumienicą. Do dyszy zasilającej strumienicy zamiast klarownego roztworu macierzystego podawane było sprężone powietrze. Krystalizatory przeznaczone są do prowadzenia procesów krystalizacji z reakcją chemiczną strącania trudno rozpuszczalnych soli, przede wszystkim hydroksyapatytu i struwitu. W przypadku pierwszej konstrukcji dysza zasilająca strumienicy usytuowana była w dnie krystalizatora - proces przebiegał w mieszanej i cyrkulującej wewnątrz aparatu zawiesinie kryształów. W drugiej konstrukcji dysza zasilająca strumienicy usytuowana była poniżej zwierciadła swobodnego klarownego roztworu macierzystego w krystalizatorze - strącanie i krystalizacja struwitu prze[...]

Sposób wydzielania struwitu ze ścieku z przemysłu nawozowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób wydzielania trudno rozpuszczalnej soli MgNH4PO4·6H2O (struwit) ze ścieku z produkcji nawozów, zawierającego 0,445% mas. jonów fosforanowych(V). Badania prowadzono w dwóch instalacjach doświadczalnych o działaniu ciągłym, w których zastosowano oryginalne krystalizatory ze strumienicą cieczową o objętościach roboczych 1,2 i 15 dm3. Otrzymano produkty o średnim rozmiarze kryształów od 9 do 29 􀂗m w zależności od odczynu środowiska wytrącania i krystalizacji struwitu (pH 9-11) i od średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorach (900-7200 s). W produkcie stwierdzono obecność, obok struwitu, trudno rozpuszczalnych fosforanów, wodorotlenków oraz innych soli metali zanieczyszczeń pochodzących ze ścieku. Na podstawie wyników badań zaproponowano instalację do przemysłowego odzyskiwania jonów fosforanowych( V) o zdolności przerobu 20 m3 ścieku/h. Wastewater from prodn. of mineral fertilizer was treated with aq. solns. of MgCl2 and NH4Cl in continuous liq. jetpump crystallizer to recover the wastewater-contained P (0.444% by mass) and to ppt. MgNH4PO4·6H2O (struvite) at pH 9-11. The struvite crystals (9-29 􀂗m in size) were sepd. by filtration. A flowsheet of industrial-scale plant for recovering struvite (wastewater processing capacity 20 m3/h) was proposed. Tanimi i 􀃡atwo dost􀄊pnymi wtórnymi 􀄨ród􀃡ami fosforu mog􀄅 by􀃼 np. 􀄞cieki przemys􀃡owe, bytowo-gospodarcze, gnojowica i osady 􀄞ciekowe1, 2). Ca􀃡okszta􀃡t procesów zwi􀄅zanych z odzyskiwaniem z nich u􀄪ytecznych form fosforu przyj􀄊􀃡o si􀄊 nazywa􀃼 ogólnie recyklingiem fosforu. Istota procesu sprowadza si􀄊 najcz􀄊􀄞ciej do wytr􀄅cania z roztworów 􀄞ciekowych i krystalizacji trudno rozpuszczalnych soli fosforanowych, g􀃡ównie wapnia i[...]

 Strona 1