Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EDYTA KOWALCZUK-VASILEV"

Wpływ zastąpienia węglanu wapnia chlorkiem i/lub zastosowania kwasu benzoesowego w mieszankach dla tuczników na profil metaboliczny krwi oraz ograniczenie wydalania azotu do środowiska

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ zastąpienia węglanu wapnia chlorkiem wapnia i/lub zastosowania kwasu benzoesowego na efekty produkcyjne, wskaźniki przemiany białkowej krwi oraz bilans azotu u tuczników. Stwierdzono, że dodatek do mieszanek kwasu benzoesowego (2 lub 1%) pozwala na skuteczne ograniczanie wydalania azotu do środowiska przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej produkcyjności. CaCO3 was replaced with CaCl2 or CaCl2/PhCOOH mixt. in feed of 120 growing-finishing pigs to study the changes in blood (proteins, uric acid, creatinine, urea) of the pigs, their daily gains and N balance. The replacement of CaCO3 with CaCl2 did not result in any important changes except for a decrease of pH of urine. The addn. of PhCOOH resulted in a decrease in N emission to the environment without any substantial losses of meat productivity. Dodatki pochodzenia chemicznego i biotechnologicznego stanowi 􀃼 mog􀄅 istotny sk􀃡adnik post􀄊powania 􀄪ywieniowego w celu ograniczenia nadmiernego wydalania azotu do 􀄞rodowiska z produkcji zwierz􀄊cej. Do najcz􀄊􀄞ciej stosowanych dodatków nale􀄪􀄅 enzymy paszowe, kwasy organiczne, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki i fitobiotyki. Ich zastosowanie w produkcji zwierz􀄊cej stale zwi􀄊ksza si􀄊, gdy􀄪 spe􀃡niaj􀄅 wiele wa􀄪nych funkcji w regulacji trawienia i metabolizmu sk􀃡adników pokarmowych. Stabilizuj􀄅 funkcje przewodu pokarmowego, stymuluj􀄅 rozwój po􀄪􀄅danej mikroflory jelitowej i zwi􀄊kszaj􀄅 wykorzystanie sk􀃡adników pokarmowych zmniejszaj􀄅c tym samym wydalanie wielu biogenów do 􀄞rodowiska1-3). Badania niektórych autorów4, 5) wskazuj􀄅, 􀄪e ograniczenie wydalania azotu w postaci amoniaku mo􀄪na uzyska􀃼 poprzez zakwaszenie tre􀄞ci przewodu pokarmoweg[...]

 Strona 1