Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jinyu Wen"

Novel configuration and control of DFIG-based FESS associated to a wind turbine connected to power grid

Czytaj za darmo! »

The power output of wind turbine (WT) is unpredicted and irregular, large scale wind power integrated to power grid influences the power system stability heavily. The multi-functional flexible power conditioner (FPC) is a flywheel energy storage system (FESS) based on doubly-fed induction generator (DFIG), which can perform functions including energy storage, active and reactive power generation. To enhance the power output characteristics of WT, a novel configuration of FPC associated to WT (WT-FPC) is proposed. According to the configuration and control targets of WT-FPC, the control strategies are studied. The active power of the associated system is regulated based on a fuzzy logic inference system, and machine terminal voltage was controlled by regulating the reactive power of FPC. The model of WT-FPC is established and the timedomain simulations are performed using MATLAB/Simulink. The simulation results show the feasibility and effectiveness of the proposed WT-FPC and its control strategies, and the operation characteristics of the WT connected to the grid are enhanced evidently. Streszczenie. Moc wyjściowa turbiny wiatrowej jest nieregularna i trudna do przewidzenia. W celu poprawy charakterystyki mocy turbiny wiatrowej zaproponowano nowy układ FPC (flexible power conditioner). Do sterowania mocą czynną użyto regulatora z logiką rozmytą a napięcie wyjściowe było sterowane przez kontrolę mocy biernej. (Nowy system sterowania generatorem DFIG w turbinie wiatrowej dołączonej do sieci mocy) Keywords: wind turbine, flexible power conditioner (FPC), fuzzy logic inference system, machine terminal voltage control Słowa kluczowe: turbina wiatrowa , układ FPC - flexible power conditioner 1 Introduction In the recent years, there have been an extensive growth and quick development in the exploitation of wind energy. As we know, the power output of wind turbine is always fluctuating with time and lack of controllability due to the inherent ra[...]

Application of flywheel energy storage to damp power system oscillations

Czytaj za darmo! »

Flywheel energy storage system (FESS) is believed to be a potential solution for power quality improvements. This paper proposed a new idea of using a large-mass varying-speed flywheel as an energy storage element to damping power system electromechanical oscillations. In the paper, the FESS is studied in the context of a single-machine infinite-bus (SMIB) power system. The mathematical model of the SMIB power system including a FESS is established, and the Phillips-Heffron control structure of the power system is described. Based on the principle of the complex torque coefficient (CTC) method, the expression of the complex electromagnetic torque of the entire power system including the FESS unit is derived. A 10 kW prototype of FESS, which consists of a double-fed induction machine (DFIM) and a voltage-source pulse width modulation (PWM) rectifier-inverter used as an AC exciter, is developed. Simulation and experiment results demonstrate that it is effective in damping the power system oscillations. Streszczenie. System magazynowania energii typu FESS (z kołem zamachowym) może być potencjalnym rozwiązaniem problemu poprawy jakości energii. Artykuł omawia szastosowanie systemu FESS do tłumienia oscylacji w systemach mocy. Przedstawiono model matematyczny systemu ze strukturą sterowania typu Philips-Heffron. Bazując na metodzie współczynnika momentu wyprowadzono model momentu elektromagnetycznego w systemie mocy. Zabadano model prototypu 10 KW z podwójnie zasilaną maszyną indukcyjną i źródłem napięcia typu PWM. Symulacje i eksperymenty potiwrdziły zdolnosć tłumienia oscylacji. (Zastosowanie systemu z kołem zamachowym do tłumienia oscylacji w układach mocy) Keywords: Power system oscillation, Phillips-Heffron model, Flywheel energy storage system (FESS). Słowa kluczowe: jakość energii, tłumienia oscylacji, koło zamachowe. Introduction Electromechanical oscillations have been observed in many interconnected power systems worldwide [1]-[4]. [...]

A Multi-Agent Based Method for Service Restoration in Shipboard Power System

Czytaj za darmo! »

The shipboard power system (SPS) supplies energy to electric loads on ships. If the power supply of SPS is interrupted by a fault, it is important to restore the power system as soon as possible. Many approaches have been taken on the service restoration of SPS, but most of them use a centralized method and cannot meet the Navy's needs for fight-through survivability and high reliability. This paper improves the mathematical programming method proposed in the early literature and presents a multi-agent system framework performing system restoration for Navy ship. In the MAS, all agents have the ability to collect information, process data and make reasonable decisions independently according to different environment. The MAS is implemented based on Java Agent development framework (JADE). The simulation results of typical SPS service restoration cases demonstrated the feasibility and the advantages of the proposed MAS. Streszczenie. Gdy system zasilania okrętowego zostanie przerwany bardzo ważne jest aby powrócić doi stanu sprzed uszkodzenia jak najszybciej. W artykule zaproponowano ulepszoną metodę wykorzystująca system typu multi agent. Każdy z agentów ma możliwość zbierania informacji, przetwarzania danych i podejmowania decyzji w różnych okolicznościach. (Metoda przywracania sprawności okrętowego systemu zasilania wykorzystująca system typu multi agent) Keywords: Shipboard power system, service restoration, integer programming, multi-agent system. Słowa kluczowe: system zasilania okrętowego, przywracania sprawności, metoda multi-agent. 1. Introduction The shipboard power system (SPS) provides energy to electrical loads on ships for battle, communication, navigation, operation and so on. The reliability and stability of power supply are important for SPS, especially under battle conditions. During the SPS operation, some part of the system may be unavailable because of faults or battle damage. In this situation, it is imperative to i[...]

 Strona 1