Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Roman Mierzecki"

Oni skroplili powietrze - Zygmunt Wróblewski - w 150 rocznicę urodzin.Karol Olszewski - w 80 rocznicę śmierci.

Czytaj za darmo! »

Zygmunt Florenty Wróblewski urodził się 28 października 1845 r. w Grodnie, w wielodzietnej rodzinie. Po ukończeniu w 1862 r. grodzieńskiego gimnazjum rozpoczął studia na Uniwersytecie w Kijowie. Wkrótce jednak je przerwał, by wziąć udział w powstaniu styczniowym. Aresztowany w czasie walki 23 lipca 1863 r. został zesłany jako carski poddany na Syberię. Pierwotnie osiedlono go w Tomsku. Dz[...]

75 lat Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Czytaj za darmo! »

W bieżącym roku mija 75 lat od powstania ogólnopolskiej organizacji chemików — Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTCh).Wystarczyło niewiele ponad pół roku od ostatecznego obalenia kordonów państw zaborczych, by w atmosferze radości i zapału pojawiły się ogólnopolskie stowarzyszenia naukowe. Nic w tym dziwnego; polscy badacze od dawna czekali na taką możliwość, spodziewali się jej i j[...]

Z HISTORII CHEMII - Kazimierz Jabłczyński - organizator chemii w Uniwersytecie Warszawskim

Czytaj za darmo! »

Kazimierz Jabłczyński, rodowity warszawiak, był w okresie 1915÷1939 głównym filarem sekcji chemicznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Urodzony 25 marca 1869 r., w swym rodzinnym mieście ukończył szkołę średnią i w latach 1889÷1892 odbył studia chemiczne na Politechnice w Zurychu. Po powrocie do Warszawy założył z kolegami laboratorium chemiczno- analityczne i prowadził je[...]

Prof. Stanisław Pilat. W 130. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci


  Siedemdziesiąt lat temu, 4 lipca 1941 r., 4 dni po wkroczeniu Niemców do Lwowa w wyniku ich ataku na Związek Sowiecki, o godz. 400, oddział hitlerowski zamordował na stoku Góry Kadeckiej, na Wzgórzach Wuleckich, strzałami w tył głowy, aresztowanych poprzedniej nocy 21 profesorów lwowskich uczelni wyższych oraz 19 członków ich rodzin i osób z nimi zamieszkałych. W innych dniach tego samego miesiąca zostało rozstrzelanych w lwowskich więzieniach jeszcze trzech profesorów tych uczelni. Wśród osób straconych 4 lipca 1941 r. był prof. Stanisław Pilat, światowej sławy kierownik Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej. Stanisław Pilat urodził się we Lwowie 24 stycznia 1881 r. w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego ojcem był Tadeusz Pilat, profesor ekonomii Uniwersytetu Lwowskiego i wicemarszałek Sejmu Galicyjskiego. Tadeusz Pilat opiekował się Akademią Rolniczą w podlwowskich Dublanach i jest uważany za prekursora polskiej nauki o rolnictwie. Matką Stanisława Pilata była Maria z Dunikowskich. Stanisław Pilat nosił imię ku czci swego dziadka, który za udział w Powstaniu Listopadowym przebywał w latach 1831-1835 na zesłaniu na terenie Kaukazu. Brat Stanisława Pilata zginął w bitwie pod Zadwórzem w 1920 r., broniąc Lwowa przed najazdem armii Budionnego, której komisarzem politycznym był Józef Stalin. Stanisław Pilat był dwukrotnie żonaty. Po raz pierwszy z rzeźbiarką Marią z Ambrozich, po raz drugi w 1935 r. z Ewą Neymanówną, córką Kazimierza i Stefanii z Neymanów, urodzoną we Lwowie 5 lipca 1909 r. Ewa Neymanówna w 1932 r. ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Lwowskiej i po dwuletniej asystenturze w Katedrze Chemii Fizycznej tej uczelni przeniosła się do Katedry kierowanej przez Stanisława Pilata. W 1938 r. obroniła pracę doktorską. Zmarła tragicznie w Gliwicach 21 listopada 1945 r. Stanisław Pilat rozpoczął studia chemiczne w Lwowskiej c.k. Szkole Politechnicznej i kontynuował je n[...]

KONFERENCJE. NARADY. WYSTAWY DOI:

Czytaj za darmo! »

III Szkoła Historii Chemii 1+ 10 czerwca 1988 r. odbyła się w Karpaczu - w Domach Szkoleniowo-Wypoczynkowych "Krokus" Uniwersytetu Wrocławskiego - III Szkoła Historii Chemii zorganizowana przez Sekcję Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Sekcję Historii Chemii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej i Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównym tematem Szkoły był rozwój polskiego przemysłu chemicznego. W sumie wygłoszono 20 referatów. Prelegentami byli pracownicy naukowo- -dydaktyczni różnych uczelni polskich oraz inżynierowie - członkowie Sekcji Historii Chemii SITPChem. Sześć wykładów dotyczyło przemysłu nieorganicznego. Doc. dr M. Dąbrowska (UMCS w Lublinie) przedstawiła stosowane w starożytności i w średniowieczu metody otrzymywania potażu i ich rozpowszechnienie w dawnej Polsce. Mgr inż. A. Wartalski (SITPChem) omówił rozwój produkcji kwasu siarkowego w Polsce na tle ogólnie przyjętych[...]

 Strona 1