Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew K. Brzozowski"

Nowe ogniobezpieczne polimery

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe metody otrzymywania żywic epoksydowych oraz poliarylanów będących przykładami ogniobezpiecznych polimerów. Wykazano nową rolę DMSO jako katalizatora reakcji przesunięcia międzyfazowego. Aq. Na bisphenolate reacted in a two-phase system at 0- 30°C with isophthalic and terephthalic acid dichlorides in CH2Cl2 as solvent and DMSO as catalyst (100 mole % based on bisphenol) t[...]

Edward D. Weil, Sergei V. Levchik FLAME RETARDANTS FOR PLASTICS AND TEXTILES. PRACTICAL APPLICATIONS (Opóźniacze palenia dla tworzyw sztucznych i tekstyliów. Zastosowania praktyczne)


  Z wielką radością należy powitać ukazanie się recenzowanej książki wobec kompletnego braku na polskim rynku książki odpowiadającej poziomowi współczesnej wiedzy na ten temat. Autorami książki są dwaj najwybitniejsi, obok Menachema Levina, specjaliści z tej dziedziny na świecie. Prof. Edward D. Weil jest nestorem w dziedzinie uniepalniania tworzyw sztucznych, działającym od wielu lat na terenie Stanów Zjednoczonych. Prof. Sergei V. Levchik jest emigrantem z byłego Związku Sowieckiego, który po wyjeździe do Stanów stał się autorem bardzo licznych publikacji naukowych i liderem omawianego zagadnienia. Autorzy książki położyli nacisk na praktyczne wykorzystania opóźniaczy palenia w dziedzinie tworzyw sztucznych i tekstyliów. Książka jest podzielona na rozdziały dotyczące poliolefin, polimerów styrenowych, polimerów chlorowinylowych, poliamidów, termoplastycznych poliestrów, poliwęglanów i blend poliwęglanowych, nienasyconych poliestrów, poliuretanów oraz żywic epoksydowych. Obszernie omówione zostały zastosowania opóźniaczy palenia w tekstyliach, metody badań palności oraz testów dymnych, a także przegląd zmian strukturalnych, jakim ulegają polimery w procesie palenia. Treść książki poprzedzona jest wprowadzeniem, gdzie autorzy wyjaśnili poszczególne pojęcia z zakresu problematy[...]

Niepalne nienasycone żywice poliestrowe

Czytaj za darmo! »

Ze względów ekologicznych coraz większą wagę przykłada się do toksyczności i palności nienasyconych żywic poliestrowych oraz innych materiałów polimerowych. Obecnie są prowadzone prace nad otrzymaniem samogasnących i niedymiących żywic poliestrowych. Zastosowanie chlorowców jako antypirenów, mimo licznych wad, ma również wiele zalet. Używany w Zakładzie Chemii Fizycznej Polimerów i Tworzyw S[...]

 Strona 1