Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA WOYCIECHOWSKA"

Podatność na biodegradację niektórych środków do prania używanych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki oznaczania stopnia biodegradacji 24 proszków i płynów do prania, powszechnie stosowanych w Polsce. Badania prowadzono dwiema metodami zgodnymi z normami ISO, oceniając produkty handlowe, a nie wyekstrahowane środki powierzchniowo czynne. Jedna z metod daje pogląd na rozkład w środowisku, a druga w oczyszczalni ścieków. Okazało się, że 7 5% przebadanych środków jest trud[...]

 Strona 1