Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KIEŁBOWICZ"

Izolowanie fosfolipidów z liofilizowanych żółtek jaj kurzych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy składu frakcji fosfolipidowych wyizolowanych z liofilizowanych żółtek jaj kurzych i porównano je z wynikami otrzymanymi dla świeżych żółtek. Wyższą czystością charakteryzowały się frakcje otrzymane z żółtek liofilizowanych. Najlepsze wyniki pod kątem wydajności procesu, czystości frakcji fosfolipidowej i zawartości w niej cholesterolu otrzymano z zastosowaniem metanolu jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego (wydajność 7,7%, zawartość fosfolipidów 97,6%, zawartość cholesterolu 0,15%). Stwierdzono, że proces strącania w układzie heksan-zimny aceton jest kluczowy dla zmniejszania zawartości cholesterolu w uzyskanych frakcjach. Opisana metoda może znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym i spożywczym, Hen egg yolks were lyophilized at -54°C for 18 h, extd. with Me2CO to remove fats and then extd. 3 times with MeOH, EtOH or i-PrOH for 10 min to recover phospholipids (I). The alc. exts. in hexane and the I pptd. with Me2CO at 4°C. The products were analyzed by liq. chromatog. for phosphatydylcholine, phosphatydylethanolamine and cholesterol. The lyophilization resulted in an increase of the I purity. The best results (yield 7.7% I content 97.6% cholesterol content 0.15%) were achieved when MeOH was used as the extn. solvent. Fosfolipidy, których dominuj􀄅cym sk􀃡adnikiem jest fosfatydylocholina (PC) s􀄅 szeroko stosowane w przemy􀄞le 􀄪ywno􀄞ciowym i chemicznym do wytwarzania kosmetyków i farmaceutyków. Szacunkowy udzia􀃡 na rynku produktów zawieraj􀄅cych w swoim sk􀃡adzie fosfolipidy obejmuje margaryny 25-30%, wyroby cukiernicze 25-30%, produkty o charakterze technicznym 10-20%, kosmetyki 3-5% i farmaceutyki 3%1). Najwa􀄪niejszym 􀄨ród􀃡em pozyskiwania fosfolipidów jest soja, z której mieszanin􀄊 fosfolipidów uzyskuje si􀄊 jako produkt uboczny w procesie oczyszczania oleju sojowego[...]

Charakterystyka frakcji fosfolipidowych izolowanych z żółtek jaj pochodzących od kur Lohmann Brown i zielononóżki kuropatwianej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy składu fosfolipidów i profilu kwasów tłuszczowych we frakcjach fosfolipidowych wyizolowanych z żółtek jaj kurzych. Zbadano również pozycyjne rozmieszczenie kwasów tłuszczowych w strukturze lecytyn i kefalin (pozycja sn-1 i sn-2). Stwierdzono obecność kwasów nasyconych (16:0, 18:0), monoenowych (18:1, 16:1) oraz polienowych (18:2, 20:4, 22:6) kwasów tłuszczowych. Wykazano, że kwasy nasycone znajdują się w pozycji sn-1 a nienasycone w pozycji sn-2 lecytyny. Na podstawie wyników badań zaproponowano kierunek modyfikacji fosfolipidów pod kątem ich wzbogacenia w korzystniejsze z punktu widzenia żywieniowego kwasy tłuszczowe. Phospholipides were isolated from egg yolks and sepd. by column chromatog. to recover lecithins and kephalins. The lecithins we[...]

Fractionation of the whole egg of quail (Coturnix coturnix japonica) in supercritical carbon dioxide. Frakcjonowanie masy jajowej z jaj przepiórczych (Coturnix coturnix japonica) w nadkrytycznym ditlenku węgla


  Mass of quail eggs collected from birds fed with Se Saccharomyces cerevisiae yeast-contg. fodder was extd. with CO2 under supercritical conditions (10-40 MPa, 60°C) optionally in presence of EtOH entrainer to remove components insol. in pure CO2. The fractions and extn. residue were analized for fatty acids in lipids by gas chromatog. Addn. of the yeast to the fodder resulted in an increase in content of α-linolenic acid (from 0.85% up to 5.19%), of eicosapentaenoic acids (from 0.74% up to 1.74%) and of docosahexaenoic acid (from 4.04.% up to 7.28%). Określono wpływ drożdży selenowych oraz alg morskich na zmiany składu kwasów tłuszczowych we frakcjach lipidowych masy jajowej jaj przepiórczych. Wyniki uzyskane po ekstrakcji metodą Folcha porównano ze składem kwasów tłuszczowych frakcji uzyskanych po frakcjonowaniu masy jajowej w warunkach nadkrytycznych ditlenku węgla w zakresie ciśnień 10-40 MPa. Przepiórki japońskie (Coturnix coturnix japonica) utrzymywane były w dwóch grupach doświadczalnych w bateriach po 40 szt./m2 i karmione ad libitum. Iloraz kwasów tłuszczowych z grupy ω-6/ω-3 określony dla frakcji trójglicerydowej masy jajowej pozyskanej od ptaków żywionych paszą suplementowaną zmniejszył się ponad 3-krotnie względem frak-cji kontrolnych. Zmiana ilorazu tych kwasów w polarnych frakcjach fosfolipidowych zmniejszyła się ponad 2-krotnie, a zmiany te były statystycznie istotne (α = 0,05). Surowiec jajczarski stanowi doskonałe źródło substancji wykazujących aktywność biologiczną. Z żółtka jaj izolowane są na skalę przemysłową takie komponenty, jak immunoglobulina, foswityna oraz fosfolipidy. Frakcja fosfolipidowa izolowana z surowca jajczarskiego zawiera ponad 70% fosfatydylocholiny, co w porównaniu z fosfolipidami pozyskiwanymi z ziaren soi jest wartością ponad dwukrotnie wyższą. Cholina połączona wiązaniem fosfodiestrowym z resztą kwasu fosforowego(V) zlokalizowaną w pozycji sn-3 stanowi substra[...]

 Strona 1