Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH ZAPAŁA"

Dobór optymalnych warunków pracy adsorpcyjnej kolumny chromatograficznej stosowanej do rozdziału mieszaniny izomerów orto- i para-chloronitrobenzenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób doboru optymalnych warunków chromatograficznego rozdziału mieszaniny izomerów chloronitrobenzenu metodą modelowania matematycznego. Przeanalizowano wpływ parametrów ruchowych operacji na produktywność kolumny, produktywność specyficzną oraz na czystość produktów rozdziału. romatografia, w tym chromatografia adsorpcyjna, jest jedną z operacji jednostkowych rozdziału mies[...]

Zastosowanie metod chromatograficznych do przemysłowego rozdziału wybranych mieszanin poreakcyjnych dwupodstawiowych izomerów benzenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodykę badań dotyczących doboru eluentu umożliwiającego rozdział chromatograficzny mieszanin izomerów chloronitrobenzenu i nitrotoluenu na czyste składniki. Do rozdziału mieszaniny izomerów orto- i para-chloronitrobenzenu zaproponowano użycie mieszanin heksanu i acetonu o stosunku objętościowym 3 0 : 1 i 2 0 : 1 oraz mieszaniny benzyny ekstrakcyjnej i acetonu o stosunku objęt[...]

Matematyczne modelowanie procesu chromatografii adsorpcyjnej zastosowanego do rozdziału mieszaniny izomerów orto- i para- chloronitrobenzenu

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano dokładność obliczeń wykonanych za pomocą dwóch różnych matematycznych modeli kolumny chromatograficznej służącej do rozdziału poreakcyjnej mieszaniny izomerów o- i p-chloronitrobenzenu. Do opisu szybkości procesu sorpcji zaproponowano stosowanie zmodyfikowanej kinetyki langmuirowskiej i nowej kinetyki stechiometrycznej. Zaproponowano również algorytm identyfikacji parametrów [...]

 Strona 1