Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK DUDKOWSKI"

Podatność soli sodowej 2-merkaptobenzotiazolu na biodegradację w środowisku ścieków miejskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rezultaty badań nad określeniem podatności soli sodowej 2-merkaptobenzotiazolu (w zakresie wartości jej stężenia początkowego wynoszących od 7 mg/dm3 do 280 mg/dm3) na biochemiczny rozkład w środowisku ścieków miejskich. Stwierdzony na podstawie uzyskanych wyników niski stopień rozkładu świadczy o małej podatności tej soli na biochemiczny rozkład w badanym środowisku. Ponadto [...]

 Strona 1