Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JAN POSKROBKO"

Wykorzystanie metod chromatograficznych w badaniu właściwości gaczy brightstockowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono laboratoryjną metodę otrzymywania gaczu brightstockowego z pozostałości próżniowej (pozostałości pochodzącej z destylacji ropy naftowej pod obniżonym ciśnieniem). W tym celu wykorzystano, opracowaną uprzednio, metodę stosowaną do oznaczania składu grupowego asfaltów i pozostałości próżniowych. Wydzielone gacze (surowy i rafinowany) porównano z gaczem parafinowym ciężkim otrz[...]

Jednoczesne oznaczanie zawartości mrówczanu sodu i 2-etylo-2-hydroksymetylopropanu-1,3-diolu (TMP) metodą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej

Czytaj za darmo! »

Posługując się przykładem analizy mieszaniny 1,1,1-trimetylolopropanu i mrówczanu sodu omówiono możliwości zastosowania chromatografii cieczowej jako wygodnego narzędzia w bieżącej analizie półproduktów i produktów przemysłowych procesów chemicznych. Oznaczane składniki mogą różnić się charakterem chemicznym (np. sól i niejonowy związek organiczny). Metodyka ta może być w prosty sposób rozsz[...]

 Strona 1