Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW WIKTOROWSKI"

Utlenianie wybranych barwników metalokompleksowych nadtlenkiem wodoru i chloranem(I) sodu

Czytaj za darmo! »

Badano odbarwianie roztworów zawierających 2 chromowe (metalokompleksowe) barwniki azowe (korynt polfalanowy i oranż polfalanowy, stosowane do barwienia włókien wełnianych i poliamidowych) poprzez działanie nadtlenkiem wodoru w obecności chlorku żelaza(II) w temp. 20-60 °C. Uzyskano skuteczne odbarwienie badanych roztworów w temp. 40-60 °C już po 1 h (stopień odbarwienia ponad 80%). Nadtle[...]

Odzysk srebra z wód popłucznych w galwanizerniach metodą wymiany jonowej

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces sorpcji cyjankowych kompleksów srebra na dwóch silnie zasadowych amonitach: Wofatit SB W i Wofatit SBK. W badaniach statycznych wyznaczono zależność współczynników podziału srebra pomiędzy jonit i roztwór od stężenia roztworów regeneracyjnych (cyjanki, rodanki, tiosiarczany i chlorki). Stwierdzono, że srebro powinno być całkowicie usuwane z wód popłucznych przez oba jonity, a [...]

 Strona 1