Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Ścigała"

Ochrona środowiska w centrum uwagi Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Czytaj za darmo! »

Obecna ranga problematyki ekologicznej, zaostrzenie przepisów określających finansowe konsekwencje korzystania ze środowiska oraz upowszechnianie się świadomości konieczności jego ochrony skłaniają przedsiębiorstwa do podejmowania działań prowadzących do ograniczania uciążliwości produkcji. Nie bez znaczenia jest to, że zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko bezpośrednio wią[...]

Szybka metoda oznaczania powierzchni właściwej krzemionek o wysokim stopniu dyspersji DOI:

Czytaj za darmo! »

Miarą aktywności syntetycznych krzemionek, stosowanych m.in. jako wypełniacze w przemyśle gumowym, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, jest ich powierzchnia właściwa. Wzorcowa metoda BET jest czasochłonna i wymaga skomplikowanej aparatury. Opracowano szybką i prostą miareczkową metodę oznaczania powierzchni właściwej, dającą wyniki porównywalne z uzyskiwanymi techniką BET. Pirogeniczne krzemionki otrzymuje się metodą hydrolizy płomieniowej czterochlorku krzemu. Spalanie SiCl4 w płomieniu powietrze- -wodór przebiega zgodnie z reakcją: SiCl4 + 2H2 + 0 2 = Si02 + 4 HC1. Powstająca w tym procesie krzemionka o dużym stopniu dyspersji jest poszukiwanym na rynku krajowym surowcem, stosowanym jako wypełniacz i wzmacniacz wielu materiałów, natomiast chlorowodór wykorzystywany jest do produkcji kwasu solnego. Rozwój technologii wytwarzania wysokodyspersyjnych amorficznych krzemionek1,2) umożliwia otrzymywanie materiałów o różnych właściwościach, co prowadzi do powstawania nowych obszarów ich zastosowania3). Zaobserwowano, że w wielu wypadkach wpływ dodatku krzemionki jako wzmacniacza jest uwarunkowany jej stopniem dyspersji. Dlatego przyjmuje się4), że miarą aktywności wysokodyspersyjnych krzemionek jest wielkość ich powierzchni właściwej. Metoda jej oznaczania stosowana w kontroli produkcji powinna być szybka, prosta i dawać wyniki porównywalne z uzyskiwanymi met[...]

 Strona 1