Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARIA OBŁÓJ-MUZAJ"

Emulsje wodne inicjatorów w polimeryzacji chlorku winylu - skala wielkolaboratoryjna i przemysłowa

Czytaj za darmo! »

Opracowano w skali laboratoryjnej układy inicjatorów w emulsjach wodnych do polimeryzacji VC w różnych temperaturach, nie powodujące pogorszenia właściwości PVC. Najlepsze układy sprawdzono w skali wielkolaboratoryjnej i zastosowano w instalacji przemysłowej PVC w Anwil SA we Włocławku. Wyniki prób przemysłowych prowadzonych w temp. 53-62°C były pozytywne. Stopień konwersji monomeru był p[...]

Modernizacja technologii chemicznych w aspekcie zmniejszenia ich uciążliwości dla środowiska

Czytaj za darmo! »

Uprzemysłowienie świata powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, co zagraża zdrowiu iudzi, a także florze i faunie. W niniejszym artykule omówiono niektóre z opracowań Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie z zakresu technologii oczyszczania gazów i ścieków. Katalizatory zeolitowe do procesów oczyszczania gazów odlotowych z tlenków azotu Ograniczenie emisji NOx w procesac[...]

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie syntezy i przetwórstwa polimerów

Czytaj za darmo! »

Wdrożenia przemysłowe Instytutu Chemii Przemysłowej stanowią istotny wkład w rozwój polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Przedstawiono podstawowe wdrożenia w zakresie polimerów konstrukcyjnych, nowych odmian PCW (również do zastosowań medycznych), nienasyconych żywic poliestrowych (zwłaszcza ekologicznych), klejów i kitów oraz polimerów krzemoorganicznych. Szereg technologii wdrożono nie [...]

 Strona 1