Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LUDGARDA BUZEK"

Optymalizacja parametrów rozruchowych reaktora do ciśnieniowego półspalania metanu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę wpływu podstawowych parametrów ruchowych na przebieg zapłonu reaktora do ciśnieniowego rozkładu metanu. Opierając się na relacjach między prostą odbioru ciepła a krzywą wydzielania ciepła w komorze spalania reformera, uzyskano wnioski ilościowe prowadzące do znacznego przedłużenia okresów bezawaryjnej pracy reaktora. Model procesu Przedmiotem badań był proces konwersji gazu ziemnego w dwustopniowym reaktorze ciśnieniowym (rys. 1). W opublikowanych wcześniej pracach1+5) podano opis fizykochemiczny oraz sformułowano TLEN TECHNOLOGICZNY POWIETRZE PARA WODNA GAZ ZIEMNY PARA WODNA CH4 + h 2o = CO + 3H2 co + н2о = co2 + H2 CH4 + o 2 = CO + H2 + h 2o endotermiczna równowagowa egzotermiczna nieodwracalna którym odpowiadają następujące bilanse masowe i energetyczne: —Ckx , = r jlX j, x 2, x 3, T) z Ckx 3= r 3( x lt X j, Xj, T) L K (T ) = t( x 1, x 2, x 3) С {т - T ° ) + '^r(AH1 x i + AH 2x 2+ A H 3x 3)- M Q*_ G (2) (3) (4) ( 1) gdzie: ck - stężenie składnika kluczowego [kmol/m3]; cp - ciepło właściwe [kJ/kg - K]; G - masowe natężenie przepływu [kg/s] АН - ciepło reakcji [kj/kmol]; Kp - stała równowagi reakcji (IT, M - masa molowa [kg/kmol]; Q* - ciepło dostarczone do układu [kJ/s] T - temperatura [K[...]

Model matematyczny procesu odwodornienia etylobenzenu do styrenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono matematyczny model procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu do styrenu. Zweryfikowano go na podstawie danych pomiarowych uzyskanych w reaktorze przemysłowym dla różnych wariantów prowadzenia ruchu. Wyestymowano parametry równań kinetycznych tego modelu. Fizykochemiczny opis procesu atalityczne odwodornienie etylobenzenu to podstawowy proces przemysłowej produkcji sty[...]

 Strona 1