Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kulczycki"

Mgr Elżbieta Szczawnicka (1938-2000)

Czytaj za darmo! »

Mgr Elżbieta Szczawnicka z d. Zbierzchowska, była postacią, która wiele wniosła dla polskiego przemysłu rafineryjnego i energetyki. Urodziła się dn. 16 listopada 1938 r. w Sierpcu w rodzinie inteligenckiej. Rodzicami byli Władysław i Anna z d. Huras. Do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego uczęszczała w Sierpcu, a po zdaniu matury w 1956 r. rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów podjęła w 1961 r. pracę w budowanych w tym czasie Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Po stażu naukowym w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni Śląskiej (1962 r.) wróciła do Płocka, gdzie organizowała laboratorium analiz naftowych, którym kierowała przez [...]

Historia, aktualne działania i przyszłość Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej

Czytaj za darmo! »

Początek lat pięćdziesiątych XX w. to kształtowanie się w Polsce rynku paliw silnikowych. Powstała wówczas Centrala Produktów Naftowych (CPN), jako dystrybutor paliw ciekłych. W strukturze CPN znalazły się również laboratoria kontroli paliw, w tym Centralne Laboratorium CPN w Warszawie. Dla tego Laboratorium wybudowano nową siedzibę, wówczas na przedmieściach Warszawy, przy al. Żwirki i Wigury 31. Z początkiem lat sześćdziesiątych XX w. tworzono w Polsce tzw. instytuty branżowe. Powstał wówczas Instytut Technologii Nafty (ITN) w Krakowie, do którego włączono Centralne Laboratorium CPN, przekształcone w Oddział ITN. Przez prawie trzydzieści lat Oddział ten zajmował się technologią wytwarzania paliw i olejów smarowych, skupiając się na zagadnieniach komponowania tych produk[...]

Kierunki rozwoju rynku biopaliw na tle regulacji Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Rozwój biopaliw stanowi istotny element polityki Unii Europejskiej, skierowanej na dywersyfikację źródeł paliw dla transportu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Liczne ośrodki badawcze prowadzą badania nad technologiami otrzymywania biopaliw drugiej generacji. Dokonano przeglądu technologii obecnie rozwijanych w ośrodkach europejskich. Wnioski z dokonanej analizy technologii wskazują na silne rozproszenie potencjału badawczego i stąd względnie wolne tempo dochodzenia do przemysłowej produkcji biopaliw drugiej generacji. Rzeczywisty rozwój biopaliw drugiej generacji wymaga skupienia potencjału badawczego i środków na badania i inwestycje na wybranym rodzaju biopaliwa drugiej generacji. Biopaliwem, dla którego znaleziono najwięcej atutów jest bio-dimetyloeter (bio-D[...]

Eter dimetylowy. Perspektywiczne paliwo do silników z zapłonem samoczynnym?

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe właściwości eteru dimetylowego (DME), jako gazowego paliwa o wszechstronnym zastosowaniu, zwłaszcza jako paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (CI). DME może być produkowany z surowców kopalnych: węgla kamiennego o niskiej jakości, węgla brunatnego, gazu ziemnego, a także z biogazu i biometanolu oraz innych surowców. Ze względu na małą emisję CO2, tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM), tlenku węgla (CO), tlenków siarki (SO2), lotnych węglowodorów (HC) i innych związków toksycznych, tworzących się w procesach spalania paliw, DME jest uznawany, jako paliwo "czyste". Systemy dystrybucji DME oraz zasilania silników CI są zbliżone do stosowanych w przypadku LPG. Ze względu na duże zasoby w Polsce węgla kamiennego o niskiej jakości oraz konieczno[...]

 Strona 1