Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK J. LUCKNER"

Analiza fizykochemiczna próbek aerozolu olejowego z przemysłowych i laboratoryjnych instalacji sprężonego powietrza

Czytaj za darmo! »

Opracowano metody określania koncetracji oleju i rozkładów dyspersyjnych cząstek aerozolu w przemysłowych i laboratoryjnych instalacjach dostarczających sprężone powietrze. Próbki oleju zbierano z filtrów klasy HEPA o wysokiej skuteczności filtracji. Stężenie oleju oznaczano metodą spektrofotometrii IR. roblem obecności zanieczyszczeń w powietrzu technologicznym lub w powietrzu przeznaczony[...]

Określanie rozkładów dyspersyjnych aerozoli w instalacjach sprężonego powietrza

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono rozkłady dyspersyjne cząstek aerozoli na podstawie pomiarów wykonanych zarówno w instalacjach dostarczających sprężone powietrze do celów medycznych i pomiarowych, jak i w instalacjach przemysłowych. Ze względu na występowanie w instalacjach cząstek aerozolu o wymiarach poniżej 1 mm wykorzystano do tego celu baterię dyfuzyjną sprzężoną z licznikiem kondensacyjnym oraz liczniki opt[...]

 Strona 1