Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Stanisława Wójcik"

Kierunki zmian organizacyjnych i własnościowych przemysłu chemicznego krajów rozwiniętych

Czytaj za darmo! »

Charakterystyczną cechą struktur tworzonych przez przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego krajów wysoko rozwiniętych jest duży stopień koncentracji ekonomicznej i integracji organizacyjnej. Koncentracja kapitału jest środkiem umożliwiającym zwiększenie konkurencyjności. W rozwiniętych gospodarkach już od dawna obserwuje się zastępowanie formy konkurencyjnej formą opartą na udziałach kapit[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I półrocze 1995 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela. 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w I półroczu 1995 r. (wskaźnik dynamiki obliczono z wartości produkcji w cenach stałych).Tabela. 3. Wyniki fin[...]

 Strona 1