Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA WARYCHAa"

Budowa i działanie plazmowego reaktora eliminującego odory

Czytaj za darmo! »

Wykonano reaktor plazmy niskotemperaturowej do dezodoryzacji powietrza. Skuteczność jego działania oceniano analizując metodą chromatografii gazowej próbkę powietrza pobraną na wylocie aparatu. Dla sprawdzenia dokładności dozowania odorów wykonano pomiary przy różnym stężeniu i szybkości przepływu mediów. Wykazano, że istnieje zgodność między wartościami zadanymi a wynikami pomiarów. Usuwanie węglowodorów (cyklopentan, pentan, cykloheksan) przeprowadzono przy ich stężeniu w powietrzu 0,06-0,5 ppm uzyskując przy przepływie do 220 L/h i zużyciu energii 1200 J/L ponad 60-proc. stopień rozkładu. Low-temp. plasma reactor with back-corona discharge for neutralizing of odorous compds. was developed and used for decompn. of cyclopentane, pentane and cyclohexane in air (initial con[...]

 Strona 1