Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ALFRED POLAŃSKI"

Uwodornienie oleju rzepakowego i sojowego na katalizatorach miedziowych nowej generacji Cz. I. Kinetyka reakcji

Czytaj za darmo! »

Oszacowano aktywność kilku nowych katalizatorów miedziowych produkcji Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach do uwodornienia tłuszczów roślinnych i porównano je z handlowymi katalizatorami z importu. Wyznaczono stałe szybkości reakcji i energię aktywacji. Aktywności katalizatorów były zróżnicowane i układały się następująco: G99B13 Ê INS 1011 > T 4466 > INS 1013 Ê INS 1014. Ws[...]

Wpływ warunków procesów kalcynacji i redukcji na aktywność katalizatorów niklowych do uwodorniania tłuszczów

Czytaj za darmo! »

Podjęto próbę określenia wpływu warunków procesów kalcynacji i redukcji surowej masy katalitycznej (prekursora katalizatora) na aktywność masy katalizatorów przeznaczonych do uwodorniania tłuszczów. Dla wybranych wartości obciążenia wodorem i tempa nagrzewania przedstawiono przebieg tych procesów jako zależności stężenia pary wodnej i stopnia zredukowania tlenku niklu od temperatury i czasu[...]

Wpływ granulacji katalizatora niklowego na aktywność w procesie uwodornienia oleju rzepakowego oraz na szybkość odfiltrowywania

Czytaj za darmo! »

Stosując katalizatory niklowe otrzymane z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach i - porównawczo - katalizator importowany, prowadzono proces uwodornienia oleju rzepakowego pod ciśnieniem atmosferycznym oraz 0,3 MPa. Badane katalizatory różniły się granulacją. Stwierdzono, że wielkość ziaren katalizatora ma wpływ na szybkość uwodornienia oleju oraz na szybkość odfiltrowywania kontaktu z ole[...]

 Strona 1