Wyniki 1-10 spośród 43 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ KOTOWSKI"

Innowacje procesowe w syntezie metanolu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono innowacje procesowe, uefektywniające proces przemiany gazu ziemnego w gaz syntezowy o optymalnej proporcji H2 : CO. Scharakteryzowano szczegółowo syntezę metanolu w dwóch szeregowo pracujących reaktorach rurkowych, z różnymi technikami ich chłodzenia. Lurgi's Combined Reforming Process (LCRP) (Fig. 1) is used in 2 and 5-kton MeOH/day plants (the latter to be put on strea[...]

Główni wytwórcy polietylenu i jego kopolimerów pod wysokimi ciśnieniami

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano stosowane w świecie procesy i ich reaktory dla wytwarzania polietylenu oraz jego kopolimerów pod bardzo wysokim ciśnieniem. Przedstawiono głównych licencjodawców i producentów omawianych polimerów. A review covering the LDPE and EVA processes (Table 1) run in autoclave (150-200 MPa, 2-3 reaction zones with individual initiators) and tubular reactors (200-350 MPa) at 150-3[...]

Przetwarzanie biomasy do metanolu i paliw silnikowych

Czytaj za darmo! »

Opisano schematy technologiczne przetwarzania drewna, słomy i odpadów organicznych do metanolu, paliw silnikowych i alkoholi paliwowych. Przedstawiono koszty budowy oraz eksploatacji wytwórni syntezy metanolu, przetwarzającej 1000 t/d suchego drewna. Computer-aided techno-economical simulations were performed to estimate costs of construction and operation of a MeOH synthesis plant capable[...]

Węgiel kamienny jako surowiec do produkcji paliw płynnych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Węgiel to "czarne złoto" polskiej gospodarki narodowej i jego wykorzystanie do wytwarzania paliw płynnych i chemikaliów może zapewnić Polsce gospodarczą suwerenność oraz przyspieszyć jej cywilizacyjny rozwój. W pracy dokonana została techniczno-ekonomiczna analiza procesu wytwarzania paliw płynnych z węgla w warunkach krajowych. Autor uczestniczył w 1950 r. w uruchamianiu pierwszej w Pols[...]

Kombinat Petrochemiczny w Schwedt konkuruje z Petrochemią Płock S.A.

Czytaj za darmo! »

Kombinat Petrochemiczny w Schwedt (w Brandenburgii, w Niemczech) jest największym niemieckim przedsiębiorstwem petrochemicznym. Kombinat ten oraz Petrochemia Płock S.A. były budowane jednocześnie, w latach sześćdziesiątych. W obu rafineriach zastosowano ten sam schemat procesowy, obie miały podobną zdolność przetwórczą ropy, a w roku 1996, po gruntownej modernizacji przeprowadzonej w tych prz[...]

Przez restrukturyzację jednostki badawczej ku jej prywatyzacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono Ośrodek Badawczo- -Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku i jego restrukturyzację. Omówiono jego działalność badawczo-produkcyjną. ie ma w kraju ani nawet w krajach Unii Europejskiej drugiego zakładu petrochemicznego tak rozwiniętego jak Petrochemia Płock SA. W ciągu ostatniej dekady nie tylko zakupy licencji czołowych koncernów zagranicznych, ale również udział krajowy[...]

Eter metylowo-tert-butylowy (MTBE) w benzynach szkodzi środowisku

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano właściwości eteru metylowo- tert-butylowego jako komponentu paliw dla silników spalinowych i przedstawiono rozwój jego wytwórczości. Opisano powody wycofywania go z komponowania paliw silnikowych ze względów ochrony środowiska. The properties of methyl-tert-butyl ether as a fuel component for the Otto engines are characterised and development of its production is shown. D[...]

Paliwa silnikowe z pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano technologie przetwarzania gudronu (pozostałości z próżniowej destylacji ropy naftowej) na niskowrzące frakcje w celu maksymalizacji produkcji paliw silnikowych. Przedstawiono korzystny dla procesu hydrokrakingu gudronu wpływ modyfikacji nośnika katalizatora Ni-Mo za pomocą różnych dodatków. Przyszłe zmiany w strukturze światowego przetwórstwa ropy naftowej będą zdeterminow[...]

Hydrorafinacja i hydrokraking próżniowej pozostałości podestylacyjnej ropy w zawiesinie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono modyfikacje technologiczne wprowadzone w przemyśle rafineryjnym w latach dziewięćdziesiątych. Opisano aparaturę badawczą przeznaczoną do hydrorafinacji i hydrokrakingu próżniowej pozostałości podestylacyjnej ropy w zawiesinie. Omówiono eksperymentalne poszukiwania optymalnych parametrów procesowych dla katalizatora Ni-W/Al2O3 + SiO2, który w części doświadczeń modyfikowano za [...]

 Strona 1  Następna strona »