Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACEK PIELECKI"

Wpływ wybranych parametrów termochemicznej obróbki i enzymatycznej hydrolizy słomy pszennej na wydajność cukrów prostych

Czytaj za darmo! »

Słomę pszenną traktowano 1,0-proc. lub 1,5-proc. roztworem H N 0 3 w temp. 185°C (stosunek wagowy substrat: roztwór równy 1:1), a następnie poddawano enzymatycznej hydrolizie z wykorzystaniem celulaz Trichoderma reesei. W optymalnych warunkach otrzymano ponad 90-proc. stopnie scukrzenia ksylanu i celulozy. Gdy stosunek wagowy substrat: roztwór wynosił 1:3, stopnie te były nieco niższe. Wyka[...]

Efektywna kwasowo-enzymatyczna metoda hydrolizy węglowodanów zawartych w materiałach lignocelulozowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Słomę pszenną oraz trociny brzozowe i sosnowe poddano dwuetapowej hydrolizie kwasowo-enzymatycznej. W optymalnych warunkach uzyskano większą niż 90-proc. wydajność hydrolizy węglowodanów zawartych w słomie pszennej i trocinach brzozowych oraz 76,6-proc. wydajność hydrolizy węglowodanów trocin sosnowych. Biokonwersja materiałów lignocelulozowych jest jednym z ważniejszych tematów badawczych biotechnologii. Wynika to z obfitości biomasy roślinnej na kuli ziemskiej, a także z możliwości otrzymania z tych surowców wielu cennych półproduktów chemicznych, paliw, paszy i żywności. Jednak praktyczne wyzyskanie wspomnianych surowców wymaga pokonania trudności występujących w procesie hydrolizy celulozy do glukozy. Znane są dwie podstawowe metody hydrolizy celulozy: kwasowa i enzymatyczna. Metoda enzymatyczna z powodu swoich rozlicznych zalet jest przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy1,2). Ze względu na fizykochemiczną strukturę materiałów lignocelulozowych oraz na właściwości enzymów celulolitycznych hydrolizujących celulozę, hydrolizę enzymatyczną musi poporzedzać wstępna obróbka surowców. Idealna metoda wstępnego przygotowania materiałów lignocelulozowych powinna spowodować m.in. wydatne zwiększenie powierzchni właściwej substratu, rozbicie kompleksu lignino-celulozowego, zmniejszenie krystaliczności celulozy. Ponadto powinny ją cechować: niewielkie zużycie energii i brak szkodliwych produktów ubocznych. W ostatnich kilku latach szczególnie dużo uwagi poświęca się procesowi parowania materiałów lignocelulozowych, często z dodatkiem związków chemicznych (w zakresie temp. 1 7 0 250°C), jako metodzie wstępnego przygotowania surowców do hydrolizy enzymatycznej3’ 4*. Celem niniejszej pracy był dobór warunków wstępnego przygotowania słomy pszennej, trocin bukowych i sosnowych do procesu enzymatycznego scukrzenia węglowodanów zawartych w tych substratach, charakteryzującego się dużą wydajnością. Część doświadczalna Słom[...]

 Strona 1