Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF PIONKA"

Zmniejszanie zawartości wolnego formaldehydu w wodnych roztworach przez scukrzanie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób szybkiego zmniejszania zawartości wolnego formaldehydu w rozcieńczonych wodnych roztworach przez scukrzanie go do tzw. formozy, prowadzone w obecności wodorotlenku wapnia jako katalizatora i wielohydroksymetyloacetonów otrzymywanych w tym roztworze z acetonu i formaldehydu - jako kokatalizatorów. literatury znana jest reakcja przekształcania formaldehydu w mieszaninę cu[...]

 Strona 1