Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BERNHARD LÜCKE"

Innowacje w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono innowacje procesowo-techniczne wprowadzone w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Opisano możliwości zintegrowania procesów tlenowo-parowego zgazowania ciężkich półproduktów pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla w celu przemiany wytworzonego gazu syntezowego nie tylko w metanol, amoniak, alkohole okso, parafiny, kwas octowy oraz ich pochodne, ale również w energię [...]

Katalityczne przetwarzanie metanolu na wodór

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono schemat ogniwa paliwowego na metanol. Opisano schematy instalacji badawczej oraz przemysłowej przeznaczone do przemiany metanolu w wodór. Omówiono badania nad konwersją metanolu w wodór przebiegającą na katalizatorach Cu-Zn-Al i Cu-Zn-Mn. oszty produkcji metanolu, podobnie jak koszty wytwarzania paliwa do silników Otta, są systematycznie obniżane dzięki innowacjom technologicz[...]

 Strona 1