Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGATA KAMIEŃSKA-DUDA"

Oznaczanie czystości chromatograficznej wodzianu dichlorowodorku pramipexolu - porównanie metod

Czytaj za darmo! »

Dokonano doboru warunków chromatograficznych (metoda HPLC) oznaczania zawartości pramipexolu oraz dwóch zidentyfikowanych jego zanieczyszczeń: substrat S(-)-4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazol- 2,6-diaminy (DA) i wodzian dichlorowodorku (S)(-)-4,5,6,7-tetrahydro-N6,N6dipropylobenzotiazolu- 2,6-diaminy (Zan A) w substancji farmaceutycznej. Przebadano kilka układów chromatograficznych, z których o[...]

Transfer metod analitycznych. Zło konieczne czy paradoksalnie oszczędność kosztów?

Czytaj za darmo! »

związku z szybkim postępem w przemyśle farmaceutycznym, rosnącą konkurencją, jak również zwiększającymi się wymaganiami organów rejestrujących, następuje gwałtowny wzrost wymagań dotyczących jakości preparatów farmaceutycznych. Jedną z dróg prowadzących do zapewnienia jakości wytwarzanych produktów jest sprawny transfer technologii, będący efektem naturalnego rozwoju procesu technologicz[...]

 Strona 1