Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA SKOWRON"

Dostosowanie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych do wymagań Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Omówiono karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - jedną z form informacji o szkodliwym działaniu substancji chemicznych. Zawartość merytoryczna kart spełnia zalecenia Dyrektywy 91/155/EEC, wymagania normy międzynarodowej ISO 11014-1 1994(E) oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. Zaprezen[...]

 Strona 1