Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"WILHELM JAN TIC"

Hydrofilowy katalizator rodowy na nośniku (SAP). Synteza i właściwości

Czytaj za darmo! »

Przestawiono wyniki badań syntezy rozpuszczalnego w wodzie katalizatora rodowego na nośniku. Katalizator otrzymano przez naniesienie na żel krzemionkowy cienkiej warstwy wody, w której następnie rozpuszczono hydrofilowy ligand fosfinowy (TPPTS-Na) i rozpuszczalny w wodzie kompleks rodowy [RhH(CO)(TPPTSNa) 3]. Strukturę katalizatora badano metodą FTIR i 31P NMR. Katalizator zawierający 16,2[...]

Rozpuszczalne w wodzie ligandy katalizatorów hydroformylowania olefin w fazie wodnej.Synteza i charakterystyka

Czytaj za darmo! »

Wydzielanie produktów sulfonowania trifenylofosfiny metodą ekstrakcji umożliwia otrzymanie produktu z wysoką wydajnością i czystości większej, niż w przypadku krystalizacji wprost z mieszaniny po reakcji sulfonowania. Odpowiednim ekstrahentem jest fosforan tributylu. Sole sodowe sulfonowanych fosfin można odzyskać z fazy organicznej przez dodanie wodorotlenku sodu, a następnie wydzielenie [...]

Solubilizacja reagentów w środowisku reakcji hydroformylowania wyższych olefin w mikroemulsji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doboru modelowych układów katalitycznych hydroformylowania 1-dodecenu w układzie wodno-organicznym w mikroemulsji. Efektywność wytypowanych układów weryfikowano w testach hydroformylowania 1-dodecenu. Mieszanina po reakcji hydroformylowania uległa samorzutnemu rozdziałowi na fazę organiczną zawierającą produkty reakcji i fazę wodną zawierającą katalizator proces[...]

 Strona 1  Następna strona »