Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WIKTOR KAŹMIEROWICZ"

Otrzymywanie metylenodifenylodiizocyjanianów i ich polimerycznej odmiany metodą bezfosgenową Etap I. Synteza fenylokarbaminianu etylu

Czytaj za darmo! »

Omówiono stan wiedzy o redukcyjnym karbonylowaniu nitrozwiązków w obecności katalizatora oraz alkoholu do karbaminianów (uretanów). Dokonano modyfikacji klasycznego układu katalitycznego PdCl2 x 2 Py/Py/FeCl3/Fe203 do prostszej formy Pd/J2/Fe/Py. Proces redukcji nitrobenzenu tlenkiem węgla do fenylokarbaminianu w obecności etanolu prowadzono w zakresie ciśnień 5÷8 MPa i temp. 150÷200°C. Uzy[...]

 Strona 1