Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAREK STELMACHOWSKI"

Rozpuszczalność składników gazu syntezowego w mieszaninie alkoholi tłuszczowych w warunkach syntezy metanolu

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono rozpuszczalność składników gazu syntezowego: wodoru, tlenku węgla, ditlenku węgla i azotu w mieszaninie alkoholi tłuszczowych oraz czystych alkoholach: cetylowym, stearylowym i behenylowym w warunkach niskociśnieniowej syntezy metanolu (temp. 4 5 3 ÷ 5 1 3 K, ciśnienia cząstkowe gazów do 7 MPa). Równowagę absorpcji opisano prawem Henry'ego. Dla poszczególnych układów gaz-ciecz wyz[...]

Aktywność katalizatora BT-1 w warunkach syntezy metanolu w fazie ciekłej

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania kinetyczne syntezy metanolu na katalizatorze BT-1 (Cu-Zn-Mn-Al) w postaci zawiesiny w alkoholach tłuszczowych. Pomiary szybkości reakcji prowadzono w autoklawie w warunkach zbliżonych do warunków tego procesu przebiegającego w reaktorach przemysłowych. Badany katalizator BT-1 wykazywał aktywność podobną do aktywności innych katalizatorów miedziowych. rodukcja katalizatorów [...]

Restrukturyzacja wytwórni metanolu przez zastosowanie trójfazowego reaktora syntezy DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono główne przyczyny rozwoju syntezy metanolu w świecie. Scharakteryzowano rozwój badań nad technologią wytwarzania metanolu z mieszaniny C 0 2 + CO + H2 w trójfazowym reaktorze. Opisano badania nad hydrodynamicznymi parametrami układów trójfazowych. Podano wyniki badań kinetyki procesu biegnącego w kolumnach barbotażowych. Produkcja i wykorzystanie metanolu są przedmiotem intensywnych badań prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. Podstawowym surowcem do syntezy metanolu jest gaz ziemny, mimo istnienia wielu surowców bardziej dostępnych (np. węgla, z którego można otrzymywać gaz syntezowy). Obecnie tylko 2 h- 3% metanolu wytwarza się z węgla. Z długoterminowych prognoz wynika (dotyczy to zwłaszcza USA), że nastąpi powrót do karbochemicznej technologii otrzymywania gazu syntezowego z taniego, zasiarczonego węgla. "Za miast spalać węgiel czy ropę naftową dla wytwórczości energii elektrycznej i ubocznie produkować kwaśne deszcze, przetwarzajmy go w metanol -paliwo przyszłości, a rozwiążemy jednocześnie dwa problemy - ekologiczny i ekonomiczny, ograniczając import ropy..." - nawołują autorzy ostatnio wydanej w USA książki11. Pod tym, aktualnym także i w naszym kraju, hasłem podpisują się autorzy niniejszej pracy. Aby metanol produkowany z węgla opłacało się stosować jako paliwo, cena baryłki ropy musiałaby wynosić 35 dolarów. Moment, w którym metanol uzyskiwany z krajowego węgla zacznie konkurować jako paliwo z destylatami przetwórstwa ropy, można przyspieszyć zmniejszając koszty produkcji metanolu z węgla, m.in. w wyniku prowadzenia syntezy tego alkoholu w fazie ciekłej. Obecny stan rozwoju technologii syntezy metanolu Głównym problemem związanym z praktyczną realizacją syntezy metanolu jest odbiór ciepła reakcji. Z warstwy katalizatora o objętości 1 m3 w ciągu godziny wydziela się średnio 6 -=- 8 GJ energii cieplnej. Jest to problem dotyczący obecnie projektowanych ogromnych instalacji А l[...]

 Strona 1