Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW OGURKOWSKI"

Nanomodyfikacja powierzchniowa włóknin filtracyjnych oparta na metodzie elektroprzędzenia z polimerów naturalnych

Czytaj za darmo! »

W przypadku biologiczne aktywnych, wysoce toksycznych składników zawiesin powietrznych, gromadzących się szczególnie w niektórych typach pomieszczeń, poszukuje się specjalnych metod filtracyjnych. Jest to uzasadnione względami szeroko rozumianej higieny i epidemiologii. Szuka się materiałów, które mogłyby służyć bądź jako selektywna pułapka, bądź jako destruktor związków niebezpiecznych po[...]

 Strona 1