Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"EWA ŚLIWKA"

Kontrowersje wokół eteru metylo-tert-butylowego jako komponentu benzyn

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano doniesienia literaturowe dotyczące stosowania MTBE jako komponentu benzyny. Przedyskutowano zagrożenia ekologiczne związane z użytkowaniem standardowej benzyny, cele reformułowania benzyny, poprawę czystości powietrza poprzez stosowanie komponentów tlenowych, produkcję i stosowanie MTBE, korzyści wynikające ze stosowania MTBE w benzynie, toksyczność i degradowalność MTBE. [...]

Wycieki ropy naftowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rodzaje i szacunkowe wielkości wycieków naftowych na świecie i w Polsce. Wyszczególniono obiekty infrastruktury stwarzające ryzyko skażenia środowiska naturalnego produktami naftowymi. ynamiczny rozwój motoryzacji w Polsce pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na paliwa, co wiąże się z koniecznością zakupu i przetworzenia większej ilości ropy naftowej oraz rozwoju takich dzied[...]

Mechanizmy hydroodsiarczania olejów opałowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu związków azotowych, tlenowych i aromatycznych na stopień hydroodsiarczania dibenzotiofenu (proces prowadzono w obecności katalizatora CoMo/Al2O3). Stwierdzono, że korzystny wpływ wywiera p-krezol i naftalen, a negatywny chinolina. Istnieje możliwość zwiększenia stopnia odsiarczania olejów opałowych przez modyfikację składu surowca. agadnienie jakości paliw [...]

Uwodornienie oleju z szybkiego wytlewania węgla brunatnego do frakcji paliwowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano efektywność uwodornienia oleju pochodzącego z procesu szybkiego wytlewania węgla brunatnego z KWB "Turów" do frakcji paliwowych. Prowadząc uwodornienie w aparaturze przepływowej (T = 673 K, P = 14 MPa, Vp = = 0,5 h - 1 ) uzyskano z 90-proc. wydajnością hydrogenizat zawierający śladowe ilości N, S, O i żywic. 37% hydrogenizatu stanowiła surowa frakcja benzynowa, a 63% surowa frakcja [...]

 Strona 1