Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA PAJĄK"

Szkolenia pracowników - obowiązek czy potrzeba

Czytaj za darmo! »

W ślad za stałym postępem technicznym i rosnącymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa produkcji, w firmach pojawiają się nowe, określone oczekiwania w stosunku do kadry zarządzającej i pracowników szeregowych. Najlepszą metodą nadążania za takimi zmianami jest współpraca z wysoko wykwalifikowaną kadrą zawodową oraz wdrożenie w zakładzie procesu ustawicznego kształcenia. Producentów żywności nie trzeba przekonywać o tym, że szkolenia personelu są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemów jakości. Kodeks żywieniowy zaleca, a ustawodawstwo Unii Europejskiej wymaga, aby w firmach branży spożywczej, które wdrażają lub utrzymują system zapewnienia jakości, szkoleniom poddawani byli nie tylko pracownicy szczebla podstawowego, ale także kadra nadzorująca i pracownicy pionu techn[...]

Usuwanie palnych zanieczyszczeń powietrza w aparacie z regeneratorem ciepła

Czytaj za darmo! »

Omówiono metodę obliczania współczynnika sprawności regeneratora rewersyjnego oraz wpływ podstawowych parametrów tego regeneratora na efektywność akumulacji ciepła (temperaturę osiąganą w strefie katalizatora) w procesie spalania zanieczyszczeń powietrza o różnej wartości opałowej. użą grupę zanieczyszczeń powietrza stanowią substancje palne, takie jak: tlenek węgla, tlenki azotu, rozpuszcz[...]

 Strona 1