Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"STEFANIA FISZER"

Modyfikacja chemiczna olejów roślinnych w aspekcie ich wykorzystania w produkcji paliw silnikowych i środków smarowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono celowość przeprowadzenia modyfikacji chemicznej olejów roślinnych dla umożliwienia ich wykorzystania w produkcji paliw silnikowych i środków smarowych. Przedstawiono główne kierunki przemian chemicznych, prowadzących do zmniejszenia stopnia nienasycenia naturalnych triglicerydów, tzn. procesy ich częściowej hydrogenacji i epoksydacji, jak też procesy transestryfikacji, umożliwiają[...]

Oleje roślinne jako substytuty surowców naftowych do produkcji paliw silnikowych

Czytaj za darmo! »

Poruszono zagadnienie wykorzystania olejów roślinnych do produkcji olejów napędowych przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym. Omówiono zarówno modyfikację tych olejów w procesie transestryfikacji prowadzonym z użyciem małocząsteczkowych alkoholi, jak i właściwości tak otrzymanych estrów w aspekcie ich zastosowania jako paliw silnikowych. Porównano właściwości olejów roślinnych z w[...]

Epoksydowane oleje roślinne jako środki smarowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań epoksydacji wybranych olejów roślinnych (rzepakowego i sojowego) i określono podstawowe właściwości użytkowe otrzymanych produktów w aspekcie ich zastosowania jako olejów smarowych. Proces może znaleźć zastosowanie w produkcji biodegradowalnych środków smarowych o dobrych właściwościach smarnościowych i dużej odporności na utlenianie. Stwierdzono możliwość wykor[...]

Heterogenne katalizatory głębokiego utleniania węglowodorów nasyconych w fazie ciekłej

Czytaj za darmo! »

Sprawdzono efekty działania manganowych i kobaltowych katalizatorów heterogennych w procesie utleniania węglowodorów nasyconych w fazie ciekłej. Katalizatory otrzymano przez wytworzenie polimerycznych kompleksów jonów Mn2+ bądź Co2+ lub w wyniku osadzenia jonów Mn2 + na powierzchni nośnika zeolitowego. Nośnikami były zeolity typu 13 X oraz matryce kopolimerów bezwodnika maleinowego i terpen[...]

 Strona 1