Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"LUDWIK ORŁOWSKI"

Obecny stan biur projektowych polskiego przemysłu chemicznego i ich zadania

Czytaj za darmo! »

Opisano rolę i zadania biur projektowych w procesach inwestycyjnych, możliwości rozwoju nowoczesnych technik projektowania, sytuację finansową polskich biur projektowych na tle kryzysowego stanu gospodarki oraz obecny ich potencjał. Omówiono również zagrożenia i szanse rozwojowe biur projektowych w Polsce. Zadania biur projektowych Podstawowym zadaniem biur projektowych jest przygotowani[...]

Aspekty restrukturyzacji polskiego przemysłu azotowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kierunki przemian w krajowych zakładach azotowych w latach 1993÷1997 oraz scenariusze restrukturyzacji i rozwoju polskiego przemysłu azotowego. Na podstawie przyjętego przez KERM Programu Sektorowego "Wielka Synteza Chemiczna" określono podstawowe przedsięwzięcia inwestycyjne i potrzebne środki finansowe. Aspekty restrukturyzacji polskiego przemysłu azotowego LUDWIK ORŁOWSK[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Mgr inż. Jan Biel (1932-2013)


  Jan Biel urodził się 10 kwietnia 1932 r. w Krakowie i tam w 1952 r. ukończył Liceum Górniczo-Hutnicze. Po zadaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym (kierunek technologia organiczna) Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Równocześnie ze studiami rozpoczął pracę zawodową, najpierw jako laborant w Zakładach Wapienniczo Piaskowych (Cegielnia Kraków), a następnie jako szef produkcji w Zakładach Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego w Gliwicach. W 1955 r. objął stanowisko starszego inspektora produkcji w Zjednoczeniu Przemysłu Tworzyw Sztucznych, Farb i Lakierów w Gliwicach. W 1956 r. uzyskał stopień inżyniera, a w 1963 r. otrzymał dyplom magistra-inżyniera. W 1962 r. pracował na stanowisku dyrektora technicznego Wrocławskiej Fabryki Farb i Lakierów we Wrocławiu. W latach 1962-1964 był starszym inspektorem produkcji w Zjednoczeniu Ciężkiej Syntezy Chemicznej w Gliwicach. W 1965 r. awansował na stanowisko dyrektora produkcji w Zjednoczeniu Przemysłu Azotowego w Krakowie, powołanego w związku z rządowym planem rozwo[...]

50 lat działalności "Prosynchemu" na tle rozwoju polskiego przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Rozwój polskiego przemysłu chemicznego i na tym tle działalność "Prosynchemu" należy rozpatrywać w kilku okresach. Były to lata: - 1945÷1949 - okres odbudowy zniszczonego w czasie wojny przemysłu, który w 1949 r. osiągnął stan porównywalny z poziomem z 1938 r. Przejęte w 1945 r. zakłady przemysłowe zostały zniszczone zarówno w trakcie bezpośrednich działań wojennych, jak i - poprzez systema[...]

 Strona 1