Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RENATA LUBCZAK"

Synteza niektórych estrów hydroksyalkilowych i alkilenowych kwasu akrylowego i metakrylowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono warunki i parametry syntezy metakrylanów i akrylanów hydroksyalkilowych z odpowiednich kwasów i oksiranów oraz reakcje uzyskanych estrów hydroksyalkilowych z kwasem metakrylowym prowadzące do otrzymania dimetakrylanów alkilenowych. Omówiono wyniki badań dotyczące syntezy wielometakrylanów z alkoholi wielowodorotlenowych. Opisane związki stanowią grupę monomerów używanych podcz[...]

Polyurethane foams with 1,3,5-triazine ring of improved thermal stability Pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym o zwiększonej odporności termicznej DOI:10.12916/przemchem.2014.1690


  Polyetherols were synthesized in reactions of melamine with ethylene or/and propylene carbonates at 165-178°C and used for prepn. polyurethane foams in reaction with (p-OCNC6H4)2CH2 at room temp. in presence of NEt3 and H2O. The foams showed good thermal stability (up to 200°C) and mech. properties as well as low H2O absorption. Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem polieteroli z pierścieniem 1,3,5-triazynowym w skali wielkolaboratoryjnej. Zbadano ich właściwości fizyczne i porównano je z wynikami uzyskanymi z mniejszej skali. Wskazano możliwość zastosowania uzyskanych polieteroli do otrzymywania pianek poliuretanowych o zwiększonej odporności termicznej wytrzymujących długotrwale działanie temp. 200°C. Typowe pianki poliuretanowe, mimo niewątpliwie korzystnych właściwości decydujących o ich szerokim praktycznym znaczeniu, wykazują w przypadku niektórych zastosowań niewystarczającą odporność termiczną. Za obszar temperaturowy, w którym właściwości klasycznych pianek nie ulegają jeszcze istotnym zmianom1, 2) przyjmuje się na ogół temp. 90-110°C. Wprowadzenie niektórych pierścieni z atomami azotu do struktury tych pianek wpływa na zwiększenie ich odporności termicznej. Zwłaszcza wprowadzenie pierścienia 1,3,5-triazynowego obecnego w strukturze melaminy (MEL) powoduje znaczną poprawę termicznych właściwości pianek. Podstawowymi surowcami do otrzymywania pianek poliuretanowych są poliole i izocyjaniany, przy czym jako poliole stosuje się najczęściej poliestrole lub polieterole2). Odporność termiczną pianek poliuretanowych można zwiększać albo przez trimeryzację izocyjanianów w procesie otrzymywania pianek3-5) (1), albo przez zastosowanie polieterolu zawierającego w swej strukturze termostabilny pierścień heterocykliczny. Polieterole takie otrzymuje się najczęściej w reakcjach kwasu izocyjanurowego6, 7), MEL8) lub ich pochodnych z oksiranami9-11). Uzyskane z nich tworzywa poliuretanowe są odporne na temp. do 200°C. R N [...]

 Strona 1