Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH WASILEWSKI"

Wykorzystanie odpadów flotacyjnych do odsiarczania gazów metodą półsuchą

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu odsiarczania spalin metodą półsuchą, przebiegającego z wykorzystaniem zawiesin sporządzonych ze specjalnie przygotowanych odpadów flotacyjnych i wapna palonego. Stwierdzono, że odpady flotacyjne mogą stanowić substytut klasycznych sorbentów stosowanych do usuwania SO2 z gazów tą metodą. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowa[...]

Wykorzystanie odpadów z półsuchego odsiarczania spalin do usuwania ditlenku siarki i produkcji gipsu w metodzie mokrej wapniakowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu odsiarczania spalin metodą mokrą wapniakową, w której stosowano oprócz sorbentu podstawowego, tj. wapniaka, odpad z odsiarczania spalin metodą półsuchą. Stwierdzono, że stosowanie w procesie odsiarczania spalin zawiesin, w których odpad stanowi nawet ponad 45% masy sorbentu podstawowego, nie wpływa na skuteczność procesu oczyszczania gazó[...]

Wysokorozdzielczy dwukanałowy system Box-Car implementowany w strukturze układu programowalnego Virtex4 dla zastosowań fizyki kwantowej

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie możliwości, jakich dostarcza nowoczesna elektronika sprawia, iż systemy projektowane przy wykorzystaniu układów programowalnych FPGA cieszą się coraz to większym zainteresowaniem. Systemy te z powodzeniem znajdują zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak biologia, chemia czy fizyka, głównie przy pomiarach własności fizykochemicznych badanych materiałów. Obecnie bardzo duży[...]

Zastosowanie klasycznej desorpcji w metodzie Wellman-Lorda odsiarczania gazów DOI:

Czytaj za darmo! »

Zastosowano kolumnę desorpcyjną do odpędzania dwutlenku siarki z roztworu poabsorpcyjnego w metodzie Wellman-Lorda. W wyniku badań doświadczalnych takiego układu desorpcyjnego stwierdzono dobrą skuteczność i sprawność energetyczną procesu. Zaletami użycia kolumny desorpcyjnej - w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem są: prosta konstrukcja aparatury, łatwość jej wykonania i możliwość łatwiejszego odzyskania ciepła oparów podesorpcyjnych. Ostatnio coraz częściej celem podejmowanych prac badawczych jest opracowanie tanich i niezawodnych metod oczyszczania odpadowych gazów i cieczy oraz zaprojektowanie instalacji gwarantujących skuteczną ochronę naturalnego środowiska człowieka. Proces wyłapywania S 0 2, największego zagrożenia gazowego, jest w Polsce jak dotąd niemal całkowicie zaniedbany i wkrótce problem ten trzeba będzie radykalnie rozwiązać. Rozmaitość metod odsiarczania gazów, niekiedy bardzo specyficznych, jest ogromna1,z), a dobór metody do określonych warunków stanowi oddzielny problem. Zdecydowaną większość stanowią metody oparte na procesie absorpcji z jednoczesną reakcją chemiczną. Pomimo wprowadzenia nowych metod, takich jak metody katalityczne czy adsorpcyjne, przewaga chemisorpcji w procesach odsiarczania wydaje się nie zagrożona. Spośród metod chemisorpcyjnych jedynie metodę wapniakową3* można uznać za uniwersalną, nadającą się do zastosowania w każdych warunkach. Ma ona jednak ogromną wadę, związaną z powstawaniem dużej ilości odpadów: szlamu lub niskogatunkowego gipsu. Stąd też szczególnie atrakcyjna stała się ostatnio inna metoda chemisorpcyjna - siarczynowa metoda Wellman-Lorda (W-L). Jest ona w zasadzie bezodpadowa5', gdyż po absorpcji S 0 2 roztwór siarczynów jest poddawany regeneracji, a następnie ponownie kierowany do obiegu, zaś odpędzany S 0 2 przerabia się na kwas siarkowy, siarkę elementarną lub gaz skroplony. Jedyną konkurencyjną metodą dla metody W-L mogłaby być bezodpadowa metoda magnezowa71, w Pols[...]

 Strona 1