Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Zamecki"

Z HISTORII CHEMII - Kazimierz Smoleński

Czytaj za darmo! »

Kazimierz Smoleński urodził się 4 marca 1876 r. w Mławie. Wykształcenie średnie otrzymał w Warszawie, kończąc VI Gimnazjum Filologiczne. W latach 1895÷ 1901 studiował na Wydziale Chemicznym Instytutu Technologicznego w Sankt-Petersburgu, uzyskując - z odznaczeniem i umieszczeniem nazwiska na tzw. złotej tablicy - dyplom inżyniera technologa. Zainteresowania Smoleńskiego technologią chemic[...]

Z HISTORII CHEMII - Józef Zawadzki

Czytaj za darmo! »

Józef Zawadzki urodził się 14 lipca 1886 r. w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum (w 1904 r.) i rozpoczął studia w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Po przerwie spowodowanej udziałem w strajku szkolnym (w 1905 r.), podjął studia chemiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii (w 1910 r.), wykonując pod kierunkiem prof. Ludwika Brunera pracę z[...]

Z HISTORII CHEMII - Jan Wiktor Tomasz Zawidzki

Czytaj za darmo! »

Urodził się 20 grudnia 1866 r. w majątku Włuki, w województwie płockim. Po ukończeniu (w 1884 r.) rządowej Szkoły Realnej w Warszawie, zdał (w 1886 r.) egzamin wstępny do Politechniki Ryskiej (nazywanej też "Bałtycką Szkołą Techniczną"), gdzie początkowo studiował na Wydziale Mechanicznym, później na Wydziale Chemicznym, który ukończył z odznaczeniem (w 1895 r.), uzyskując stopień inżynier[...]

Z HISTORII CHEMII - Edward Bekier (1883÷1945)

Czytaj za darmo! »

Urodził się 9 października 1883 r. w Sierpcu, w dzisiejszym województwie płockim. Po ukończeniu w 1904 r. II Gimnazjum Filologicznego w Warszawie, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości, rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim z rosyjskim językiem wykładowym. Studiował w tej uczelni zaledwie pół roku (do zamknięcia jej przez władze carskie), by następ[...]

Z HISTORII CHEMII - Bronisław Lachowicz

Czytaj za darmo! »

Urodził się 3 stycznia 1857 r.*) w Nisku (obecnie województwo tarnobrzeskie). Po ukończeniu szkoły średniej w Galicji podjął studia na Uniwersytecie Lwowskim w zakresie nauk przyrodniczych, zwłaszcza chemii, pod kierunkiem prof. Bronisława Radziszewskiego (1838÷1914), uzyskując dyplom doktora filozofii. Pierwszy z grona chemików otrzymał stypendium z zapisu dr. Seweryna Gałęzowskiego Fund[...]

Z HISTORII CHEMII - Bronisław Pawlewski

Czytaj za darmo! »

Urodził się 13 stycznia 1852 r. w Wołowie, w dzisiejszym województwie płockim, które należało wówczas do zaboru rosyjskiego. W biografii przyszłego uczonego okoliczność to znacząca, gdyż ukończył on gimnazjum w Warszawie, a następnie, w latach 1872÷1876, studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet ten nie wykształcił wielu wybitnych chemików[...]

Z HISTORII CHEMII - Antoni Doroszewski

Czytaj za darmo! »

Antoni Doroszewski urodził się 1 września 1869 r. w majątku Bieżbajraki w południowej Ukrainie (Chersońszczyzna). Legitymował się, jak twierdzą niektórzy, rodowodem szlacheckim - pochodził z rodziny zamieszkałej w połowie XVIII wieku w Doroszewszczyźnie, koło Szczebrzeszyna na Zamojszczyźnie, a w XIX wieku na Podolu1). Szkołę średnią ukończył w Elizawietgradzie, aby wkrótce wstąpić na Un[...]

Z HISTORII CHEMII - Bohdan Szyszkowski

Czytaj za darmo! »

Na temat Bohdana Szyszkowskiego napisano w Polsce na tyle dużo, aby wyrobić sobie opinię, że był człowiekiem nietuzinkowym, a zarazem zbyt mało, aby móc stwierdzić, że jest on obecny w świadomości nam współczesnych. W znanych mi opracowaniach stwierdza się, że Szyszkowski urodził się 20 czerwca 1873 r. w Trybuchach na Podolu w rodzinie ziemiańskiej, na tyle zamożnej, że nie musiał troszc[...]

Z HISTORII CHEMII - Konstanty Hrynakowski

Czytaj za darmo! »

Konstanty Hrynakowski urodził się 21 maja 1878 r. w majątku Rzepiszna koło miasta Smiła, w guberni czerkaskiej na Ukrainie, w rodzinie Piotra Hrynakowskiego i Adeli z Pogorzelskich. W 1896 r. ukończył ze srebrnym medalem gimnazjum klasyczne w Kijowie i w tym samym roku wstąpił na Wydział Fizyczno-Matematyczny Uniwersytetu Kijowskiego. W latach 1897÷1902 studiował chemię w tej uczelni, m.[...]

 Strona 1