Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ CIEŚLAK"

Porównanie adhezji do gumy drutów kordowych mosiądzowanych, brązowionych oraz cynkokobaltowych

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano porównania adhezji do gumy drutów kordowych stosowanych do zbrojenia opon samochodowych z pokryciami mosiądzowymi, brązowionymi oraz cynkokobaltowymi. Przedstawiono również informacje nt. różnych typów kordów stosowanych w oponach. The comparison of adhesion between rubber and cord wire with coatings of brass, bronze and zinc-cobalt are presented in this article. Some informat[...]

Wpływ odprężania po procesie ciągnienia na zmianę własności drutów stosowanych na kord stalowy do opon samochodowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ wielokrotnego przeginania stalowego drutu kordowego na zmianę jego własności oraz rozkład naprężeń własnych na przekroju poprzecznym drutu przebudowany w wyniku odprężania. The article discusses the effect of multiple bending of steel cord wire on the change of its properties and the distribution of residual stresses on the wire cross-section, modified as the result of stress relieving. słowa kluczowe: drut, ciągnienie, własności mechaniczne, naprężenia własne Key words: wire, drawing, mechanical properties, residual stresses 1. wstęp. druty stalowe, stosowane do zbrojenia opon samochodowych, po ciągnieniu posiadają lepsze własności wytrzymałościowe niż przed ciągnieniem oraz gorsze własności plastyczne. dla drutów stalowych wysokowęglowych, po ciąg[...]

Wpływ procesu ciągnienia oraz odprężania na własności drutów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono własności drutu po ciągnieniu, ich zmianę w wyniku wielokrotnego przeginania drutu oraz rozkład naprężeń własnych na przekroju poprzecznym drutu przebudowany w wyniku odprężania. In this article properties of wire after drawing process, their change after multiple bending and distribution of residual stresses following relieving process are shown. Słowa kluczowe: ciągn[...]

 Strona 1