Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Dankowska"

Charakterystyka i zastosowanie bursztynu bałtyckiego w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym


  Bursztyn bałtycki (sukcynit) jest naturalną żywicą kopalną. Ze względu na przypisywane mu właściwości lecznicze i pielęgnacyjne wykorzystywany jest coraz chętniej do wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych o potencjalnym działaniu biologicznym. W literaturze naukowej pojawiają się liczne informacje o takich jego właściwościach fizycznych, jak gęstość, twardość, współczynnik załamania światła, temperatura mięknienia oraz takich właściwościach chemicznych, jak skład chemiczny oraz struktura. W literaturze popularno-naukowej oraz patentowej można znaleźć informacje o zastosowaniu bursztynu w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Brak jest jednak pełnej identyfikacji składu bursztynu oraz jednoznacznych informacji na temat jego struktury, a także obiektywnych dowodów w postaci badań medycznych, potwierdzających skuteczność i mechanizm działania bursztynu i/lub zawartych w nim związków. A review, with 45 refs., of occurrence, chemical properties and uses of fossil succinite. aPolitechnika Warszawska; bWyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa; cGalvano-Aurum SC, Warszawa Charakterystyka i zastosowanie bursztynu bałtyckiego w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Characteristics and application of Baltic amber in pharmaceutical and cosmetic industries Prof. nzw. dr inż. Jacek ARCT w roku 1962 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 1972 r. na tej uczelni uzyskał stopień doktora. Jest profesorem nadzwyczajnym i rektorem Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Kosmetologów. Specjalność - chemia związków biologicznie czynnych i synteza organiczna, chemia i technologia kosmetyków. Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, tel.: (22) 621-01-38, fax: (22) 625-53-17, e-mail: Ludwik.Synoradzki@ch.pw.edu.pl Prof. nzw. dr [...]

 Strona 1