Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karol Węglarzy"

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

Wbranży żywnościowej pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat wiele systemów, których celem jest osiągnięcie i utrzymanie ustalonych standardów jakości i bezpieczeństwa produktów. Najpopularniejsze z nich to GMP, GHP, GLP, HACCP, QACP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, EUROPGAP, QS. Ich charakterystyczną cechą jest systemowe zintegrowanie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz obejmowanie nadzorem i kontrolą łańcucha żywnościowego w myśl zasady "od pola do widelca" (z ang. from farm to fork). W wielu krajach systemy te dopasowywane są do specyficznych warunków produkcji surowców i ich przetwarzania, dystrybucji i wymagań lokalnych konsumentów żywności. Mając to na względzie stworzono System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance Food Prog[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

Wzrastające wymagania konsumentów oraz niska jakość wieprzowiny kulinarnej na rynku krajowym zmuszają do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby na zaoferowanie w punktach handlowych takiego kulinarnego mięsa wieprzowego, które cechowałoby się wysoką, standardową i gwarantowaną jakością. Zapewnić może to jedynie wprowadzenie kompleksowego i jednolitego systemu zapewnienia jakości. Od wielu już lat w Polsce, tak jak i w całej Europie, prace hodowlane dotyczące świń nakierowane są na poprawę ich mięsności. W praktyce oznacza to wyszukiwanie (selekcję) w stadach hodowlanych, na podstawie informacji z kontroli stacyjnej i fermowej (pomiary grubości słoniny przy użyciu aparatów ultradźwiękowych), takich sztuk (loszki i knurki remontowe), które cechują się najwyższymi zdolności[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

W numerze listopadowym "Gospodarki Mięsnej" ukazała się pierwsza część artykułu. Zdefiniowano w nim kulinarne mięso wieprzowe objęte znakiem jakości QAFP. Przybliżono warunki chowu świń, a w szczególności genotyp, żywienie, dobrostan zwierząt. Niezwykle ważną część systemu QAFP stanowi skup trzody chlewnej oraz transport żywca, którego zasady również zostały sprecyzowane.1. Przedmiotowym znakiem jakości może być objęte wyłącznie mięso pochodzące od zwierząt, których ubój i obróbka poubojowa zostały przeprowadzone w zakładach posiadających uprawnienia UE. 2. Wszystkie czynności związane z ubojem powinny być przeprowadzane z zapewnieniem należytej ochrony zwierząt przed nadmiernym stresem, bólem, cierpieniem i pobudzeniem. 3. Ubój trzody chlewnej może być prowadzony wyłącznie [...]

 Strona 1