Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Majkowski"

Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego DOI:10.15199/33.2018.05.06


  Instalacje termicznego przekształcania odpadówcharakteryzuje określona specyfika na etapie projektowania, wykonawstwa, a szczególnie w trakcie eksploatacji [10]. Powinny one gwarantować odpowiednią utylizację, przy jednoczesnym spełnieniu wielu warunków wymaganych przepisami [1 ÷ 6, 8, 9, 11], z których najważniejsze to: - utrzymanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poniżej określonych standardów [2]. Układy oczyszczania spalin w tego typu instalacjachmuszą gwarantować wysoką skuteczność i niezawodność [7]; - przetworzenie odpadów do postaci uznanej za bezpieczną. W takiej formie, jak potwierdzają badania, można je wykorzystać w rolnictwie oraz w budownictwie [2]; - właściwe unieszkodliwienie popiołów lotnych. Warto projektować i budować takie układy termicznej utylizacji odpadów, które będąwysokoefektywne podwzględemodzysku ciepła i energii. Można to osiągnąć dzięki zminimalizowaniu strat ciepła przez zewnętrzne ściany pieca obrotowego i komory dopalania. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie redukcji strat ciepła do otoczenia wwyniku zastosowaniawarstwowej budowy pieca obrotowego. Badania przeprowadzono na rzeczywistym obiekcie (rysunek 1). Wyniki badań i obliczeń Na rysunku 2 podano temperatur[...]

 Strona 1