Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARDA DUDYCZ"

Produkcja polieterów polioli w Zakładach Chemicznych "Rokita" S.A. na tle światowej produkcji

Czytaj za darmo! »

Omówiono obserwowany w ostatnim dwudziestoleciu dynamiczny wzrost światowej produkcji polieterów polioli związany z coraz większym wykorzystaniem tworzyw poliuretanowych i powstaniem nowych możliwości ich zastosowania. Po krótkim wprowadzeniu w technologię otrzymywania polieterów polioli zaprezentowano program ich produkcji w Zakładach Chemicznych "Rokita" S.A., podkreślając zalety najba[...]

Otrzymywanie i właściwości powierzchniowo czynne alkiloeterokarboksylatów

Czytaj za darmo! »

Opisano proces otrzymywania alkiloeterokarboksylatów (anionowych związków powierzchniowo czynnych nowej generacji) oparty na produkowanych w Zakładach Chemicznych "Rokita" S.A. wodnych roztworach kwasu chlorooctowego i ługu sodowego oraz oksyetylenowanych alkoholach laurylowych. Przedstawiono wyniki syntez w skali ćwierćtechnicznej z uwzględnieniem stopnia przereagowania (zawartości wolnego [...]

 Strona 1