Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Prądzyński"

Badanie składu chemicznego oraz wybranych cech strukturalnych ligniny drewna wykopaliskowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zmiany składu chemicznego drewna gatunków iglastych, zalegającego przez 700 lat w glebie, w warunkach zbliżonych do anaerobowych, oraz wybranych cech strukturalnych układów ligninowych. Stwierdzono różnice w stopniu degradacji składników polisacharydowych porównywanych surowców oraz zmiany jakościowe układów ligninowych w obydwu badanych materiałach drzewnych. In ca. 700-yea[...]

Zmiany barwy drewna wenge po obróbce chemicznej i naświetlaniu DOI:10.15199/62.2018.1.15


  Drewno jest materiałem powszechnie stosowanym w przemyśle meblarskim i wyposażenia wnętrz. Jego barwa i rysunek często są cechami, które wpływają na preferencję odbiorcy i decydują o jego wyborze. Barwa drewna, podobnie jak jego skład chemiczny, zależą od wielu czynników, m.in. od gatunku drewna, wieku oraz miejsca pozyskania1). Barwa drewna niektórych gatunków może się różnić, np. drewno dębu może mieć barwę od piaskowej, poprzez brunatną, brązową do czerwonej. Tak zróżnicowana barwa niektórych gatunków jest konsekwencją warunków klimatycznych i siedliskowych, w jakich rosną drzewa. Zawartość podstawowych składników (celuloza, lignina i hemicelulozy) jest charakterystyczna dla danego gatunku drewna, a różnice w zabarwieniu różnych gatunków wynikają z obecności specyficznych substancji, głównie substancji ekstrakcyjnych, barwników i garbników. Barwa drewna zmienia się pod wpływem różnych czynników. Jedną z przyczyn zmian barwy są procesy degradacyjne (starzeniowe), którym drewno ulega jako materiał naturalny. Powodowane one są przez wiele czynników, m.in. przez wilgoć, światło słoneczne, zmiany temperatury, chemikalia, a także czynniki biologiczne2). Istotnym czynnikiem degradacyjnym powodującym przebarwianie się drewna jest światło. Pod wpływem ekspozycji świetlnej zachodzą w drewnie różne reakcje, w tym reakcje fotolityczne, foto-oksydacyjne i termo-oksydacyjne3, 4). Stopień tych zmian uzależniony jest od intensywności padającego światła, długości fali oraz od gatunku drewna5). Zmiany powodowane działaniem światła są zróżnicowne: od przebarwienia powierzchni drewna aż po pogorszenie jego właściwości mechanicznych6). Zmiany barwy drewna odzwierciedlają zmiany zachodzące w jego budowie chemicznej5). Większość składników drewna jest w stanie pochłaniać takie ilości światła widzialnego i UV, że mogą one zainicjować reakcje fotochemiczne. Najważniejsze zmiany fotochemiczne zachodzą w ligninie7, 8). Lignina i substancje polifenolow[...]

 Strona 1