Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA ZIELIŃSKA"

Solubilizacja ex situ polichlorowanych bifenyli w niejonowych mikroemulsjach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem w procesie ex situ solubilizacji polichlorowanych bifenyli z gleby w układach mikroemulsyjnych typu olej-w-wodzie, zawierających niejonowy surfaktant (Brij 35, Tween 80 lub N-dodecylo-N-metyloglukonamid), kosurfaktant (izobutanol lub 2-propanol), olej (izooktan, mirystynian izopropylu lub butanol) oraz wodę. Otrzymane wyniki dowodzą, że wszystkie badane mikroemulsje powodują co najmniej 500-krotny wzrost rozpuszczalności kongenerów PCB. Soil-contained polychlorinated biphenyls (PCBs) were solubilized in oil-in-water microemulsions consisting of com. isooctane, Me(CH2)12COO-iso-Pr or BuOH (oil phase), (Me(CH2)11OCH2)2, polyoxyethylenesorbityl monooleate or H(CHOH)5CON(Me)(CH2)11Me gluconamide surfactants and Me3CHO or iso-PrOH cosurfactants at room temp. for 1 h, 24 h and 7 days. under mixing. A mixt. of 7 isomeric PCBs was used in the expts. The total solubilization degree 40.8-52.7% was achieved in all cases after 7 days. The degree increased with decreasing the Cl content in PCBs. Polichlorowane bifenyle (PCB) to grupa syntetycznych, chlorowanych w􀄊glowodorów aromatycznych, niegdy􀄞 stosowanych m.in. jako insektycydy, oraz w materia􀃡ach izolacyjnych i p􀃡ynach hydraulicznych, dzi􀄞 zakwalifikowanych jako szczególnie niebezpieczne. Nale􀄪􀄅 do zwi􀄅zków okre􀄞lanych mianem trwa􀃡ych zanieczyszcze􀄔 organicznych POPs (persistent organic pollutants). Ze wzgl􀄊du na swoj􀄅 budow􀄊 (tabela 1), obejmuj􀄅c􀄅 po􀃡􀄅czone wi􀄅zaniem dwa pier􀄞cienie, w których cz􀄊􀄞􀃼 atomów wodoru zast􀄅piono atomami chloru, s􀄅 zwi􀄅zkami silnie hydrofobowymi, trudno degradowalnymi i o wysokiej toksyczno􀄞ci1, 2). Dotychczas stosowane strategie usuwania PCB wymagaj􀄅 skomplikow[...]

 Strona 1